Валерій Гаврилюк
Валерій Гаврилюк
Подільський державний аграрно-технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Творча активність старшокласників як психологопедагогічна проблема
ВЮ Гаврилюк
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук …, 2005
192005
ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА ПРОФЕРМ НА ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНИЙ СТАН ҐРУНТУ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ
ВБ Гаврилюк, ГМ Гаврилюк, ЮМ Кух, ВА Бортняк
Агроекологічний журнал, 58-63, 2009
112009
Сучасний стан ґрунтів Хмельниччини та шляхи відтворення і поліпшення їх родючості
ВБ Гаврилюк, ВБ Кирилюк, ВІ Печенюк
Кам’янець-Подільський: Абетка 92, 2005
112005
Формування творчої активності старшокласників у клубах позашкільних навчальних закладів: навч.-метод. посіб.
ВВ Мачуський, ВЮ Гаврилюк
Біла Церква: КОІПОПК, 2006
92006
Організація діяльності клубів інтелектуальних ігор у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник/За заг. ред. НВ Яременко
НВ Яременко, ВЮ Гаврилюк, ІО Мальцева
Біла Церква: КОІПОПК, 2004
82004
Грунти Хмельниччини. Сучасний якісний стан: збереження, відтворення та поліпшення їх родючості
ВБ Гаврилюк, ВІ Галищук, ОВ Стрілецький
Камянець-Подільський.-2010.-164 с, 2010
62010
Створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу: методичний посібник
ВЮ Гаврилюк
Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти, 2016
52016
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів
ВЮ Гаврилюк
ВЮ Гаврилюк.[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e …, 2008
52008
Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу
ВЮ Гаврилюк
Народна освіта, 49, 2016
42016
Управління поживним режимом дерново-слабопідзолистих ґрунтів за допомогою ферментованого органічного добрива
ВА Гаврилюк, НС Ковальчук, ТМ Колесник
Вісник Харківського національного аграрного університету імені ВВ Докучаєва …, 2012
32012
Теоретичні аспекти формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах у процесі пошукової та дослідницької діяльності [Електронний ресурс]
ВЮ Гаврилюк
Режим доступу:< www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/.../45. pdf>–Загол. з …, 2010
32010
Виборчі системи Республіки Польща та України: практика, перспективи
ВО Савчук, ВБ Гаврилюк
Порівняльно-правові дослідження, 2009
22009
Прогнозування урожайності озимої пшениці за космічними знімками
МЮ Пакшин, ІІ Білан, ВБ Гаврилюк, ВС Вахняк
Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць.–Вип 360, 176-185, 2007
22007
Загальне ґрунтознавство
ВС Вахняк, ВБ Гаврилюк
Лабораторний практикум, 36-37, 2007
22007
Грунтозахисні технології в буряківництві
ВО Гоменюк, ВБ Гаврилюк, ОВ Корнійчук, ВІ Пасічняк
Кам'янець-Подільський: Абетка,-2005.-252с, 2005
22005
Інформаційно-освітнє середовище закладу позашкільної освіти як засіб
ВЮ Гаврилюк
Рекомендовано до друку засіданням кафедри методики позакласної та …, 2019
12019
Особливості догляду за посівами озимої пшениці у весняний період
МК Глущенко, МО Венглінський, ВС Запасний, НВ Годинчук, ...
Збірник наукових праць подільського державного аграрно-технічного …, 2014
12014
Класифікація сортів сої за комплексом господарсько-цінних ознак
ВО Гаврилюк
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 66-69, 2013
12013
ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ АГРОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОР-НОЗЕМНИХ І ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТІВ РІЛЛІ У СЕРЕДНЬОМУ ПРИДНІСТЕР’Ї
ВС Вахняк, ВМ Яворов, ВБ Гаврилюк
Вип 1, 12-15, 2012
12012
Клуби старшокласників як суспільні інституції формування життєвої компетентності та творчої активності учнівської молоді
ВЮ Гаврилюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 157-160, 2005
12005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20