Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Философия права: учебник
ОГ Данильян
Изд-во Эксмо, 2005
253*2005
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
163*2002
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
832006
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
73*2010
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 360, 2013
70*2013
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
702002
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
57*2011
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
42*2007
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
40*2009
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ, 2004
39*2004
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
38*2012
Философия права
ОГ Данильян
Российское юридическое образование, 2005
362005
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
352015
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія
ОП Дзьобань
Дзьобань ОП, Пилипчук ВГ–Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
31*2014
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
27*2014
Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 2010
25*2010
Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 21-28, 2013
23*2013
Філософія права
ОГ Данильян
Харків: Право, 2009
23*2009
INFORMATION SECURITY: NEW DIMENSIONS THREATS RELATED INFORMATION AND COMMUNICATION SPHERE.
A Dzoban, A Sosnin
Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy 61, 2015
22*2015
Правове виховання як засіб правової соціалізації: філософсько-правові аспекти
ОП Дзьобань
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
22*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20