Follow
Дзьобань Олександр Петрович, Дзебань Александр Петрович, Dzoban Olexander
Дзьобань Олександр Петрович, Дзебань Александр Петрович, Dzoban Olexander
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Философия права: учебник
ДОП Данильян, О Г
Изд-во Эксмо, 2005
2012005
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1822002
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
113*2006
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
89*2002
Правове виховання в сучасній Україні : монографія / АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Х.: Право, 368, 2010
80*2010
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 360, 2013
782013
Современный словарь по общественным наукам
ДОП Данильян, ОГ
Эксмо, 2005
672005
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Дзьобань ОП, Герасіна
Х.: Право, 2015
65*2015
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
632011
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
632007
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
56*2009
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
53*2012
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
502015
Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків: Право 448, 2017
48*2017
Suchasnyy virtual’nyy prostir: konhenial’nist’virtual’nosti i mifu [Modern virtual space: the congeniality of virtuality and myth]
OP Dzoban
Stratehichni priorytety–Strategic priorities 3 (44), 163-170, 2017
46*2017
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ, 2004
46*2004
Інформаційне суспільство як мережево-комунікативний простір управління
О Дзьобань, О Соснін
Віче, 7-13, 2015
45*2015
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія
ОП Дзьобань
Дзьобань ОП, Пилипчук ВГ–Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
45*2014
Virtual’na real’nist’suspil’stva postmodernu yak sotsiokul’turne tlo sotsializatsiyi «lyudyny informatsiynoyi»[The virtual reality of postmodern society as a socio-cultural …
OP Dzoban, OV Sosnin
Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi …, 2017
44*2017
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
40*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20