Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexander
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Философия права: учебник
ОГ Данильян
Изд-во Эксмо, 2005
270*2005
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
175*2002
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
852006
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
82*2010
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 360, 2013
76*2013
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
692002
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
63*2011
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян
Эксмо, 2005
512005
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
47*2009
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
43*2007
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
42*2012
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ, 2004
40*2004
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
39*2015
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія/ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань
ОП Дзьобань
Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
34*2014
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
31*2014
Virtual’na real’nist’suspil’stva postmodernu yak sotsiokul’turne tlo sotsializatsiyi «lyudyny informatsiynoyi»[The virtual reality of postmodern society as a socio-cultural …
OP Dzoban, OV Sosnin
Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi …, 2017
30*2017
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
29*2015
Вплив глобалізаційних процесів на конституційний лад, територіальну цілісність і недоторканність України
ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань
Гуманітарний часопис, 5-10, 2010
28*2010
INFORMATION SECURITY: NEW DIMENSIONS THREATS RELATED INFORMATION AND COMMUNICATION SPHERE.
A Dzoban, A Sosnin
Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy 61, 2015
27*2015
Virtual’ni komunikatsiyi: rol’i mistse u suchasnomu sviti [Virtual Communications: The Role and Place in the Modern World]
OP Dzoban, SB Zhdanenko
Pravovaya informatika–Legal Informatics, 2 (46), 9-16, 2015
27*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20