Подписаться
Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexandr; ORCID ID: 0000-0002-2075-7508; ROR 05grw1m33
Дзьобань Олександр Петрович, Dzoban Olexandr; ORCID ID: 0000-0002-2075-7508; ROR 05grw1m33
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Философия права: учебник
ДОП Данильян, О Г
Изд-во Эксмо, 2005
2262005
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
2002002
Філософія
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків: Право, 2018
1402018
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
ОП Дзьобань
1142006
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
932002
Правове виховання в сучасній Україні : монографія / АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Х.: Право, 368, 2010
90*2010
Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
ОП Дзьобань
862011
Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 360, 2013
832013
Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків: Право 448, 2017
74*2017
Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан 284, 263-282, 2007
722007
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
65*2009
Information security in modern society: Sociocultural aspects
AP Getman, OG Danilyan, AP Dzeban, YY Kalinovsky, YA Hetman
Amazonia Investiga 9 (25), 6-14, 2020
64*2020
Філософія інформаційних комунікацій
ОП Дзьобань
62*2012
Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю
ОП Дзьобань, ОВ Соснін
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 24-34, 2015
58*2015
Інформаційне суспільство як мережево-комунікативний простір управління
О Дзьобань, О Соснін
Віче, 7-13, 2015
54*2015
Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності: монографія
ОП Дзьобань
Х.: Майдан, 2010
54*2010
Національна безпека в суспільствах транзитивного типу: монографія
ОП Дзьобань
Х.: НАУ ім. МЄ Жуковського «ХАІ 291, 2004
54*2004
Suchasnyy virtual’nyy prostir: konhenial’nist’virtual’nosti i mifu [Modern virtual space: the congeniality of virtuality and myth]
OP Dzoban
Stratehichni priorytety–Strategic priorities 3 (44), 163-170, 2017
53*2017
Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія
ОП Дзьобань
Дзьобань ОП, Пилипчук ВГ–Ужгород: ТОВ «ІВА, 2014
53*2014
Теоретичні основи поділу та взаємодії влади (історико-філософський аспект)
ОП Дзьобань
Бюлетень Міністерства юстиції України, 60-80, 2004
51*2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20