Follow
Олександр Вакуленко / Oleksandr Vakulenko
Олександр Вакуленко / Oleksandr Vakulenko
Other namesПетро Євтух / Petro Yevtukh, Іван Сисак / Ivan Sysak, Сергій Бабюк / Serhii Babyuk
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Features of statistical data processing at insulation testing of enameled electric wires
PS Yevtukh, OO Vakulenko
Вісник Тернопільського національного технічного університету 81 (1), 98-106, 2016
32016
Дослідження інформативності методів випробовувань напругою ізоляції емальованих проводів
ПС Євтух, ОО Вакуленко
Енергетика і автоматика, 20-31, 2013
32013
Моделювання дефектності ізоляції емальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів
ПС Євтух, ОО Вакуленко
Вісник НУ «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля …, 2010
32010
Features of the enameled wires insulation diagnosing by voltage
O Vakulenko, I Sysak, S Babiuk, V Bunko
Proceedings of the International Conference „Advanced applied energy and …, 2021
22021
Сучасні методи діагностування якості електроенергії та покращення її показників
ПС Євтух, ОО Вакуленко, ВР Щербатюк
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
22019
Заходи підвищення ефективності електромереж 110/10 кВ
ОРГ П. С. Євтух, О. О. Вакуленко
Матеріали VIІІ МНТК молодих учених та студентів ТНТУ «Актуальні задачі …, 2019
2*2019
Діагностика силових кабельних ліній, особливості та проблеми, що виникають під час експлуатації
ПС Євтух, ОВ Михайлов, ОО Вакуленко, P Yevtukh, O Mykhailov, ...
Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2*2015
Методи підвищення ефективності електромереж 110 Кв
АМ Лупенко, ОО Вакуленко, СЮ Санчела
Матеріали Ⅺ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
12022
Підвищення ефективності системи електропостачання ливарно-механічного виробництва
ІМ Сисак, ОО Вакуленко, ЯІ Шелевер
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
12021
Підвищення ефективності використання відходів сільськогосподарських культур
ЛМ Костик, ОО Вакуленко, СВ Коваль
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
12019
Аналіз методів дослідження стійкості електромережі підстанції 110/10 кВ
ПС Євтух, ОО Вакуленко, ПМ Оліярник, БП Коханський
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
12019
Аналіз надійності схем релейного захисту в електромережах високої напруги
ОО Вакуленко, ПМ Оліярник, А Бартків
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
12019
Підвищення надійності систем електропостачання на базі цифрових технологій
ЛМ Костик, ОО Вакуленко, ПМ Фіголь
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
12018
Схемо–технічні рішення покращення якості електроенергії в мережах промислових підприємств
В Решетник, ОО Вакуленко, В Коркулов
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2018
12018
Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Техніка високих напруг» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною …
ОО Вакуленко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Методи підвищення ефективності підприємства з оброблення каменю
АМ Лупенко, ОО Вакуленко, ВВ Локотош
Матеріали Ⅺ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
Аналіз ефективності виробництва хлібобулочних виробів
АМ Лупенко, ОО Вакуленко, ВІ Вузенький
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
Підвищення енергоефективності виробництва хлібопродуктів
ЛТ Мовчан, ОО Вакуленко, ОЄ Роман
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Підвищення стійкості електричних мереж та проблеми їх модернізації
ІВ Белякова, ОО Вакуленко, ВВ Гріша
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Забезпечення ефективності електричних мереж металопрокатних підприємств
ІВ Белякова, ОО Вакуленко, ГГ Гейруш
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20