Кипиченко Н.С.
TitleCited byYear
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов в процесе педагогической практики
НС Кипиченко
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2013
52013
Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
НС Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
42012
Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема
НС Кипиченко
Педагогіка вищої та середньої школи, 274-279 http://elibrary.kubg.edu.ua, 2012
32012
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики: основні етапи
НС Кипиченко
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у …, 2015
22015
Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічній майстерні
НС Кипиченко
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки …, 2015
12015
Педагогічна взаємодія викладачів і майбутніх учителів початкової школи під час практики
НС Кипиченко
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2014
12014
Діагностування стилів педагогічного спілкування вчителів початкових класів
НС Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко
Початкова школа, 54-56 http://elibrary.kubg.edu.ua/1526/, 2013
12013
Дитяча агресія в початковій школі: причини виникнення і шляхи подолання
НС Кипиченко, АЛ Гурська
Сучасні здоров'язбережувальні технології, 2018
2018
Дослідження психологічної готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання
АЛ Кипиченко, Наталія Сергіївна та Гурська
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 2018
2018
Як зробити літо веселим і казковим
НС Кипиченко
Початкова школа і сучасність, 3-7, 2015
2015
Чарівниця-зима
М Кипиченко, Наталія Сергіївна та Бородавко
Початкова школа і сучасність, 15-19 http://elibrary.kubg.edu.ua/12003/, 2015
2015
Діагностування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності
НС Кипиченко
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 30-37 http://elibrary …, 2015
2015
Розвиток комунікативних умінь учнів початкової школи на уроках математики (за підручниками М.Богдановича)
НС Кипиченко
Всеукраїнські педагогічні читання «Методична спадщина М. В. Богдановича …, 2015
2015
Поведінка на дорозі: план-конспект виховного заняття для учнів 1 класу
НС Кипиченко
Початкова школа і сучасність, 2-3 http://elibrary.kubg.edu.ua/11996/, 2014
2014
Традиції святкування Нового року: план-конспект проведення виховного заходу для учнів 2 класу
Т Кипиченко, Наталія Сергіївна та Кривошей
Початкова школа і сучасність, 12-15, 2014
2014
Критерії та показники діагностування сформованості комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи
НС Кипиченко
Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 18-23 …, 2014
2014
Проведення батьківських зборів у першому класі
МСМКН С.
Початкова школа і сучасність, 31-38 http://elibrary.kubg.edu.ua/11841/, 2014
2014
Трудности педагогического общения студентов–будущих учителей начальных классов во время прохождения практики
НС Кипиченко
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 214-217, 2013
2013
Діагностична методика визначення стратегії спілкування вчителя початкової школи з учнями
С Мартиненко, Н Кипиченко
Початкова школа, 45-47, 2013
2013
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Н Кипиченко
Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки: Педагогічні науки: зб. наук. пр, 239, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20