Кипиченко Наталія Сергіївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
НС Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
82012
Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов в процесе педагогической практики
НС Кипиченко
ВЕКТОР Н А У К И, 107, 2013
62013
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики: основні етапи
НС Кипиченко
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у …, 2015
52015
Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема
НС Кипиченко
Педагогіка вищої та середньої школи, 274-279 http://elibrary.kubg.edu.ua, 2012
52012
Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій (Criteria …
С Галецький
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 24-37, 2019
32019
Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічній майстерні
НС Кипиченко
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки …, 2015
22015
Діагностування стилів педагогічного спілкування вчителів початкових класів
НС Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко
Початкова школа, 54-56 http://elibrary.kubg.edu.ua/1526/, 2013
22013
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики
К Наталія
Автореферат, 2016
1*2016
Педагогічна взаємодія викладачів і майбутніх учителів початкової школи під час практики
НС Кипиченко
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2014
12014
Трудности педагогического общения студентов–будущих учителей начальных классов во время прохождения практики
НС Кипиченко
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 214-217, 2013
12013
Діагностична методика визначення стратегії спілкування вчителя початкової школи з учнями
С Мартиненко, Н Кипиченко
Початкова школа, 45-47, 2013
12013
Дитяча агресія в початковій школі: причини виникнення і шляхи подолання
НС Кипиченко, АЛ Гурська
Сучасні здоров'язбережувальні технології, 2018
2018
Дослідження психологічної готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання
АЛ Кипиченко, Наталія Сергіївна та Гурська
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 2018
2018
Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності
С Мартиненко, Н Кипиченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
2017
Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування
С Мартиненко, Н Кипиченко
Рідна школа, 16-19, 2017
2017
Теоретико-методичний аналіз організації педагогічної практики: вітчизняний та зарубіжний досвід
НС Кипиченко, КП Нечипоренко
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 275-286, 2017
2017
Як зробити літо веселим і казковим
НС Кипиченко
Початкова школа і сучасність, 3-7, 2015
2015
Чарівниця-зима
М Кипиченко, Наталія Сергіївна та Бородавко
Початкова школа і сучасність, 15-19 http://elibrary.kubg.edu.ua/12003/, 2015
2015
Діагностування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності
НС Кипиченко
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 30-37 http://elibrary …, 2015
2015
Розвиток комунікативних умінь учнів початкової школи на уроках математики (за підручниками М.Богдановича)
НС Кипиченко
Всеукраїнські педагогічні читання «Методична спадщина М. В. Богдановича …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20