Юрій Завгородній Yurii Zavhorodnii Yuriy Zavhorodniy Юрий Завгородний
Юрій Завгородній Yurii Zavhorodnii Yuriy Zavhorodniy Юрий Завгородний
G. Skovoroda Institute of Philosophy National Academy of Sciences of Ukraine
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сакральная география и феномен паломничества: тайное или явное (взгляд из постсоветской периферии?
ЮЮ Завгородний
Мистико-эзотерические движения в теории и практике. «Тайное и явное …, 2011
62011
Давньоруські любомудри
Г Вілен, О Вдовина, Ю Завгородній, О Киричок
К., КМ Академія, 2004
62004
Україна і буддизм: до історії контактів (ХVІІ − початок ХХ ст.)
Ю Завгородній
Східний світ, 134-141, 2000
52000
Сакральний вимір острова Хортиця (до постановки питання)
МО Юрій Завгородній
Культурологічні студії: Зб. наук. праць 2, 247−275, 1999
5*1999
Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХІ ст. – перша третина ХІІІ ст. (до характеристики просторово-часових уявлень). Дис… канд. філос. н: 09.00.05.
Ю Завгородній
Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2002
42002
Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840 – 1930-ті рр.)
ЮЮ Завгородній
32013
Давньоіндійські твори в українських перекладах: 1870–1920-ті роки
Ю Завгородній
Східний світ, 54-62, 2003
32003
Бурятія, Калмикія, Монголія, буддизм і Україна: до історії контактів (XVII − початок ХХ ст.)
Ю Завгородній
Цирендоржиєвські читання − 2000: Зб. наук. праць., 51-62, 2000
32000
Образ Індії у середньовічних текстах доби Київської Русі
Ю Завгородній
31997
Философия паломничества буддийского монаха Дзюнсея Терасавы
Ю Завгородний
Вестник угроведения 2, 66-73, 2014
22014
Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича
ЮЮ Завгородній
Магістеріум. 39, 79-85, 2010
22010
Ігумен Данило – давньоруський взірець паломницького досвіду
ЮЮ Завгородній
Давньоруські любомудри, 110-160, 2004
22004
Нестор-літописець – автор "вступу" до сакральної географії Київської Русі
Ю Завгородній
Давньоруські любомудри, 74-108, 2004
22004
Успенська церква Печерської лаври – сакральний максимум Давньої Ру
Ю Завгородній
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" 25 …, 2004
22004
Григорій Сковорода і відроджена Києво-Могилянська Академія: до питання духовного зв’язку
Ю Завгородній
Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія” 22 …, 2003
22003
Київ у системі сакральної онтології в культурі давньоруської доби
Ю Завгородній
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" 8, 50-55, 1999
21999
Острів Хортиця, як національна святиня, під час національно-визвольних змагань 1917–1921 років
Ю Завгородній
Заповідна Хортиця. Зб. наук. пр., 108-114, 2016
12016
Орієнталістична «Індійська філософія» С. Радгакрішнана
Ю Завгородній
Східний світ, 2015
12015
Веданта у працях Сильвестра Гогоцького
ЮЮ Завгородній
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" 128 …, 2012
12012
Осмислення упанішад в Україні: 1840-1910 рр.
ЮЮ Завгородній
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" 102 …, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20