Сікора Віра Степанівна (VS Sikora)
Сікора Віра Степанівна (VS Sikora)
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Операції на групах підстановок
ВС Сікора, ВІ Сущанський
Чернівці: Рута 256, 2003
82003
Операцiї на групах пiдстановок
ВI Сущанський, ВС Сiкора
Теорiя та застосування. Чернiвцi: Рута, 2003
72003
Operations on the permutation groups
VI Sushchansky, VS Sikora
Chernivci," Ruta, 2003
52003
Двухелементні системи твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу
МВ Заводя, ВС Сiкора, ВІ Сущанський
Мат. cтудiї 34 (1), 3-12, 2010
4*2010
Operations on groups of permutations
VI Sushchansky, VS Sikora
Chernivtsi: Ruta, 2003
42003
Системи твірних нормальних підгруп гіпероктаедральної групи
МВ Заводя, ВС Сікора
Вiсник Київського університету. Серiя: Фiзико-математичнi науки, 28-34, 2002
4*2002
Метасимметрические и метазнакопеременные группы бесконечного ранга
БВ Олiйник, ВС Сiкора, ВI Сущанський
Мат. студiї.—2008.—29, 139-150, 0
4
Двоелементнi бази гiпероктаедральних груп
ВС Сікора
Вiсник Київського університету. Серiя: Фiзико-математичнi науки, 87-93, 1999
2*1999
Побудова мінімальних систем твірних для гіпероктаедральної групи та її нормальних підгруп
ВС Сікора
Сборник научных трудов SWorld 21 (1(38)), 85-91, 2015
12015
Системи твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу
МВ Заводя, ВС Сікора, ВІ Сущанський
Науковий вiсник Чернiвецького університету. Математика, 64-72, 2006
1*2006
On existence of solution of the Cauchy problem for one class of stochastic partial differential-difference equations with random external perturbations
IV Yurchenko, VS Sikora
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 23 …, 2019
2019
Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок.- Чернівці: Технодрук, 2018.- 166 с.
ВС Сікора
2018
Stability of the solution of stochastic partial differential equation with random parameters
IV Yurchenko, VS Sikora
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 18 …, 2018
2018
MINIMAL GENERATORS SYSTEMS FOR THE HYPEROKTAHEDRAL GROUP AND ITS NORMAL SUBGROUPS
ВС Сікора
Научный взгляд в будущее 2 (5), 104-107, 2017
2017
МІНІМАЛЬНІ CИСТЕМИ ТВІРНИХ ДЛЯ ГІПЕРОКТАЕДРАЛЬНОЇ ГРУПИ ТА ЇЇ НОРМАЛЬНИХ ПІДГРУП
ВС Сікора
Научный взгляд в будущее 2 (5), 104-107, 2017
2017
Операції на групах підстановок. Теорія та застосування. Навчальний посібник. Видання друге.
ВІ Сущанський, ВС Сікора
Чернівці: Технодрук, 2017
2017
Методичні особливості розв'язування задач з стереометрії у старшій школі
ІВ Житарюк, РС Колісник, ВС Сікора
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. IV 49 (103 …, 2016
2016
Metasymmetrical groups of infinite rank and their order
VS Sikora
VII Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного …, 2016
2016
Скiнченнi топологiчнi системи твiрних метазнакозмiнних груп нескiнченного рангу
ВС Сікора
X Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi присвячена 70-рiччю Ю. А …, 2015
2015
Тестові завдання з елементарної математики і методики викладання математики. Навчальний посібник
ІВ Житарюк, ВС Сікора
Чернівці: Технодрук, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20