Чалая Ольга Сергіївна
Чалая Ольга Сергіївна
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка ХНТУСГ
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Действие кадмия и свинца на организм молодняка свиней на откорме
ОС Чалая
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2013
62013
Рост и развитие свиней на откорме при высоких дозах кадмия и свинца в рационе
ОС Чалая
Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 2013
42013
Establishment of the efficiency of animal breeding premises disinfection by modern disinfectants
OC A. Paliy, A. Paliy , A. Nanka
«EUREKA: Life Sciences», с. 3-8., 0
3*
Study of quality indicators for meat raw materials and the effectiveness of a pro-tective technological meth-od under conditions of dif-ferent content of heavy metals in a pig diet
OC O. Chalаya, А. Nanka, A. Paliy, S. Nagornij
"Eastern-European Journal of Enterprise technologies (Technology and …, 2019
2*2019
Доочищення та сортування насіння сафлору на віброфрикційному сепараторі
МВ Бакум, АД Михайлов, ОБ Козій, ОС Чалая, ВВ Беляєв, ...
ХНТУСГ, 2019
12019
ОСОБЕННОСТИ ЭКОТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ КАДМИЯ НА НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ АГРОБИОЦЕНОЗОВ
ОС ЧАЛАЯ, АИ ЧАЛЫЙ
Научно-практический журнал Издается с мая 2010 г. Периодичность издания–4 …, 2019
12019
Вплив кратності осіме-ніння свиноматок на співвідношення статі по-росят в гніздах
ЧОІ Церенюк О.М., Церенюк М.А.
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 2018
12018
Development of techniques to predict and prevent both the effect of xenobiotics and their migration into pig-derived products
OC O.Nanka. O.Chalaya, S.Nagornij
"Eastern-European Jour-nal of Enterprise technologies (Ecology), 31 - 39, 2018
1*2018
РІСТ І РОЗВИТОК МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО ОТРУЄННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
О Чалая, О Чалий, С Нагорний
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
12018
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ФИТОДОБАВКИ ПРИ ОТКОРМЕ СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТОЧНОГО ЭКОЦИДНОГО ВЛИЯНИЯ
ОС Чалая
Научно-технический бюллетень Института животноводства Национальной академии …, 2016
1*2016
Хімічний склад та технологічні властивості м'яса і сала свиней за умов вмісту у раціоні важких металів
ОМ Маменко, ОС Чалая
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицині: Зб. наук. пр., 260-266, 2015
1*2015
Фактори та інтенсивність впливу на міграцію плюмбуму та кадмію з кормів у організм свиней
ОС Чалая, ОМ Маменко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 200, 2013
12013
Действие на организм молодняка свиней кадмия и плюмбума
ОС Чалая, АМ Маменко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 211-217, 2013
12013
ОСОБЕННОСТИ ЭКОТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ КАДМИЯ НА НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ АГРОБИОЦЕНОЗОВ
ОС ЧАЛАЯ, АИ ЧАЛЫЙ
Научно-практический журнал Издается с мая 2010 г. Периодичность издания–4 …, 0
1*
Дослідження ефективності пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом на попередньому очищенні насіннєвих сумішей сафлору
МВ Бакум, ММ Крекот, ММ Абдуєв, ОА Шептур, ВК Пузік, ОС Чалая, ...
ХНТУСГ, 2019
2019
Обґрунтування ефективності використання решетних сепараторів для підготовки посівного матеріалу сафлору
МВ Бакум, ММ Крекот, АД Михайлов, ОБ Козій, ММ Майборода, ...
ХНТУСГ, 2019
2019
Екологічне виховання молоді в сучасних умовах
З К.
Аграрна наука та освіта в умовах євроінтегра-ції: збірник наукових праць …, 2019
2019
Перша лактація свинома-тки
С Нагорний
The Ukrainian Farmer, 2019
2019
Доочищення та сортування насіння сафлору на віброфракційному сепараторі
СРЮ Бакум М.В., Михайлов А.Д., Козій О.Б., Беляєв В.В., Никоненко В.В.
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2019
2019
Обґрунтування ефективності використання решетних сепараторів для підготовки посівного матеріалу сафлору
Бакум М.В., Крекот М.М., Михайлов А.Д., Козій О.Б., Майбо-рода М.М., Пузік В.К.
Вісник Харківського національного техніч-ного університету сіль-ського …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20