Подписаться
Чалая Ольга Сергіївна, Чалая Ольга Сергеевна, Chalaia Olha, Chalaya Olga
Чалая Ольга Сергіївна, Чалая Ольга Сергеевна, Chalaia Olha, Chalaya Olga
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture / ХНТУСГ
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Действие кадмия и свинца на организм молодняка свиней на откорме
ОС Чалая
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, 78-80, 2013
92013
Study of quality indicators for meat raw materials and the effectiveness of a pro-tective technological meth-od under conditions of dif-ferent content of heavy metals in a pig diet
OC O. Chalаya, А. Nanka, A. Paliy, S. Nagornij
"Eastern-European Journal of Enterprise technologies (Technology and …, 2019
6*2019
Рост и развитие свиней на откорме при высоких дозах кадмия и свинца в рационе
ОС Чалая
Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 158-160, 2013
62013
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ФИТОДОБАВКИ ПРИ ОТКОРМЕ СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТОЧНОГО ЭКОЦИДНОГО ВЛИЯНИЯ
ОС Чалая
Научно-технический бюллетень Института животноводства Национальной академии …, 2016
3*2016
Establishment of the efficiency of animal breeding premises disinfection by modern disinfectants
OC A. Paliy, A. Paliy , A. Nanka
«EUREKA: Life Sciences», с. 3-8., 0
3*
Вплив кратності осіме-ніння свиноматок на співвідношення статі по-росят в гніздах
ЧОІ Церенюк О.М., Церенюк М.А.
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 2018
22018
ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ БЕЗПРИВ'ЯЗНОГО УТРИМАННЯ КОРІВ
С Нагорний, О Науменко, О Чалая, Ю Криворучко
Збірник наукових праць SCIENTIA, 2021
12021
Основні принципи органічного тваринництва
А Стешенко, ОС Чалая
ХНТУСГ, 2020
12020
Доочищення та сортування насіння сафлору на віброфрикційному сепараторі
МВ Бакум, АД Михайлов, ОБ Козій, ОС Чалая, ВВ Беляєв, ...
ХНТУСГ, 2019
12019
ОСОБЕННОСТИ ЭКОТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ КАДМИЯ НА НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ АГРОБИОЦЕНОЗОВ
ОС ЧАЛАЯ, АИ ЧАЛЫЙ
Научно-практический журнал Издается с мая 2010 г. Периодичность издания–4 …, 2019
12019
Development of techniques to predict and prevent both the effect of xenobiotics and their migration into pig-derived products
OC O.Nanka. O.Chalaya, S.Nagornij
"Eastern-European Jour-nal of Enterprise technologies (Ecology), 31 - 39, 2018
1*2018
РІСТ І РОЗВИТОК МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО ОТРУЄННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
О Чалая, О Чалий, С Нагорний
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
12018
Хімічний склад та технологічні властивості м'яса і сала свиней за умов вмісту у раціоні важких металів
ОМ Маменко, ОС Чалая
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицині: Зб. наук. пр., 260-266, 2015
1*2015
Вплив екологічних чинників на якість продукції свинарства
ОС Чалая
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 100-102, 2015
12015
Фактори та інтенсивність впливу на міграцію плюмбуму та кадмію з кормів у організм свиней
ОС Чалая, ОМ Маменко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 200, 2013
12013
Действие на организм молодняка свиней кадмия и плюмбума
ОС Чалая, АМ Маменко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 211-217, 2013
12013
Вплив токсичних доз кадмію та свинцю на ріст відгодівельних свиней
ОС Чалая
Науково-технічний бюлетень, 190-194, 2013
12013
ОСОБЕННОСТИ ЭКОТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ КАДМИЯ НА НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ АГРОБИОЦЕНОЗОВ
ОС ЧАЛАЯ, АИ ЧАЛЫЙ
Научно-практический журнал Издается с мая 2010 г. Периодичность издания–4 …, 0
1*
Дослідження ефективності пневматичного сепаратора з нахиленим каналом на підготовці посівного матеріалу сафлору
М Бакум, М Крекот, М Абдуєв, А Михайлов, М Майборода, О Чалая, ...
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні …, 2021
2021
ВИГОТОВЛЕННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 3D МОДЕЛІ ЗРІЗУ ПРИМІЩЕННЯ З БЕЗПРИВ’ЯЗНИМ БОКСОВИМ УТРИМАННЯМ КОРІВ
СА Нагорний, ОС Чалая, ЮІ Криворучко
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20