Elina Boychenko
Elina Boychenko
Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене iapm.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив демографічних чинників на функціонування ринку праці
Е Бойченко
Україна: аспекти праці, 24-29, 2007
202007
Оцінка трудової мобільності жінок на регіональному ринку праці
ЕБ Бойченко
ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00. 07 «Демографія, економіка праці …, 2008
72008
Monitoring as a tool for modernization infrastructure interregional cooperation
E Boichenko, І Hrechana
European Reforms Bulletin., 2016
62016
К вопросу о теоретических основах диагностики регионального социума
EB Boychenko
Economics and Law, 17-21, 2010
62010
Тендерні аспекти зайнятості та оплати праці в економіці України
ЕБ Бойченко
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
62007
Соціально-економічна оцінка стану здоров'я населення (на прикладі Донецького регіону)
Е Бойченко, І Присяжна
Схід, 2010
42010
Науково-методичні засади забезпечення механізму діагностики регіонального соціуму
ЕБ Бойченко
Економіка та право. Серія: Економіка, 28-35, 2015
32015
Методологічні засади здійснення діагностики регіонального соціуму
ЕБ Бойченко
Економіка та держава, 55-59, 2014
32014
Вплив соціально-економічних процесів на рівень регіональної злочинності (на прикладі Донецької області)
Е Бойченко, В Якімаха
Схід, 2012
32012
Вплив техногенної системи на очікувану тривалість життя населення Донецького регіону
ЕБ Бойченко
Економіка та право, 25, 2009
32009
Labor Market Management: Analysis, Control and Optimization of Employment
E Boychenko, I Bakhov
Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – JARDCS, 587-594, 2019
2*2019
Процеси бізнес інкубування як інструментарій розвитку об’єднаних
Е Бойченко
Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля, С …, 2018
22018
Концептуальний підхід до проведення моніторингу міжрегіонального співробітництва
ЕБ Бойченко, ЮС Рогозян
Економіка України, 49-58, 2017
22017
Науково-методичні засади організації моніторингу умов життя населення регіону
ЕБ Бойченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
22015
Відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики
ЕБ Бойченко
22015
Діагностика відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: теоретичний аспект
ЕБ Бойченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 119-125, 2015
22015
Теоретичні засади визначення форм життєдіяльності регіонального соціуму
EB Boychenko
Economics and Law, 30-35, 2013
22013
Діагностика відтворення населення регіону
ЕБ Бойченко
Економіка України, 79–88-79–88, 2013
22013
Визначення впливу зовнішніх чинників на тривалість життя населення Донецького регіону
ЕБ Бойченко
Регіональна економіка, 98-106, 2010
22010
Вплив міграційних процесів на формування регіонального ринку праці
ЕБ Бойченко, ЯМ Дроботенко
Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля, 18, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20