Ростислав Тарасенко
Ростислав Тарасенко
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The use of mobile applications and Web 2.0 interactive tools for students' German-language lexical competence improvement
Y Kazhan, V Hamaniuk, S Amelina, R Tarasenko, S Tolmachev
Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019 …, 2020
132020
Features of the use of cloud-based translation systems in the process of forming information competence of translators
R Tarasenko, S Amelina, A Azaryan
CEUR Workshop Proceedings, 2019
102019
Information and technology case as an indicator of information competence level of the translator
S Amelina, R Tarasenko, A Azaryan
CEUR Workshop Proceedings, 2019
92019
Теоретичне обґрунтування моделі формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі
РО Тарасенко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
92014
Професiйна пiдготовка соцiальних працiвникiв/соцiальних педагогiв до професiйної дiяльностi: колективна монографiя
ЛВ Вiкторова, ТI Ковальчук, ОБ Кошук, СО Кубiцький, ОВ Лапа, ...
82016
The essence of the stages of forming the information competence of the translator
SM Amelina, RO Tarasenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 44-55, 2018
62018
Integrated testing system of information competence components of future translators
R Tarasenko, S Amelina, A Azaryan
52020
Особливості інформаційно-технологічної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Німеччини (Features of information-technology training of future …
С Амеліна, Р Тарасенко
52014
The use of AR elements in the study of foreign languages at the university
R Tarasenko, S Amelina, Y Kazhan
42020
Інформаційні технології в освіті
Н Тверезовська, Р Тарасенко, С Гаріна
42014
Інформаційні технології навчальний посібник
РО Тарасенко, СМ Гаріна, ТП Робоча
Алефа, 2010
4*2010
Improving the content of training future translators in the aspect of studying modern CAT tools
R Tarasenko, S Amelina, A Azaryan
32020
Studying technologies for creating electronic terminological bases in the process of professional training of translators
SM Amelina, RO Tarasenko
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 105-115, 2017
32017
Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закладах дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 …
РО Тарасенко
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017
32017
Інформаційні технології в перекладацькій діяльності: навчальний посібник
РО Тарасенко, СМ Амеліна
ЦП «КОМПРИНТ», 2017
32017
ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
СМ Амеліна, РО Тарасенко
32016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в перекладацьких проектах»
РО Тарасенко
3*2015
Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у контексті глобалізації та інформатизації суспільства
РО Тарасенко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
32015
Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі: теорія і практика Formuvannia Informatsiinoi Kompetentnosti Maibutnikh Perekladachiv Dlia …
РО Тарасенко
КОМПРИНТ, 2015
32015
Компонентна структура інформаційної компетентності майбутніх перекладачів
РО Тарасенко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 146-150, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20