Ростислав Тарасенко
Ростислав Тарасенко
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Теоретичне обґрунтування моделі формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі
РО Тарасенко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
92014
Інформаційні технології: навч. посіб
РО Тарасенко, СМ Гаріна, ТП Робоча
К.: Алефа, 2008
52008
Особливості інформаційно-технологічної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Німеччини
С Амеліна, Р Тарасенко
42014
Information and technology case as an indicator of information competence level of the translator
S Amelina, R Tarasenko, A Azaryan
CEUR Workshop Proceedings, 2019
32019
The essence of the stages of forming the information competence of the translator
SM Amelina, RO Tarasenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 44-55, 2018
32018
Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закладах
РО Тарасенко
32017
Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у контексті глобалізації та інформатизації суспільства
РО Тарасенко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
32015
Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі: теорія і практика
РО Тарасенко
КОМПРИНТ, 2015
32015
Компонентна структура інформаційної компетентності майбутніх перекладачів
РО Тарасенко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 146-150, 2014
32014
Інформаційні технології в освіті
Н Тверезовська, Р Тарасенко, С Гаріна
32014
Aspects of media education in the formation of information competence of future translators
S Amelina, R Tarasenko
32014
Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі
Р Тарасенко
32014
Концептуальні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі
РО Тарасенко
32014
Сутність та особливості поняття «інформаційна компетентність перекладача»
СМ Амеліна, РО Тарасенко
32013
Компоненти автоматизованих систем підтримки наукових досліджень у процесі підготовки студентів
РО Тарасенко
32012
Features of the use of cloud-based translation systems in the process of forming information competence of translators
R Tarasenko, S Amelina, A Azaryan
CEUR Workshop Proceedings, 2019
22019
Studying technologies for creating electronic terminological bases in the process of professional training of translators
SM Amelina, RO Tarasenko
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 105-115, 2017
22017
Вивчення технологій створення електронних термінологічних баз у процесі професійної підготовки перекладачів
С Амеліна, Р Тарасенко
Інформаційні технології і засоби навчання 60 (№4), 105-115, 2017
2*2017
ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
СМ Амеліна, РО Тарасенко
22016
Тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації
СМ Амеліна, РО Тарасенко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20