Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механизм управления потенциалом предприятия
ИП Отенко, ЛМ Малярец
Харьков: ХГЭУ 219, 2003
1452003
Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: монографія
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
Х.: ВД «ІНЖЕК 430, 2009
882009
Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства. Наукове видання
ЛМ Малярець, АВ Штереверя, ЛМ Малярец
ХНЕУ, 2008
812008
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства. Наукове видання
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
782007
Вимірювання ознак об’єктів в економіці: методологія та практика
ЛМ Малярець
Харків: ХНЕУ, 2006
592006
Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства. Монографія
ЛМ Малярець, ГЛ Матвієнко-Біляєва, ЛМ Малярец, ...
ХНЕУ, 2010
502010
Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем: навчальний посібник
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець, ЛМ Малярец
ХНЕУ, 2009
482009
Аналiз даних у дослiдженнях соцiально-економiчних систем: монографiя
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
362009
Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства
ЛМ Малярець, ЛО Норік, ЛМ Малярец, ЛА Норик
Вид. ХНЕУ, 2009
292009
Theory and practice of controlling at enterprises in international business
L Malyarets, M Draskovic, V Babenko, Z Kochuyeva, O Dorokhov
Економiчний часопис-XXI 165 (5-6), 90-96, 2017
282017
Корреляционно-регрессионный анализ
АА Егоршин, ЛМ Малярец
Харьков: Основа, 1998
281998
Управління процесом росту власного капіталу підприємства. Монографія
ЛМ Малярець, НМ Пономаренко, ЛМ Малярец
Вид. ХНЕУ, 2010
252010
Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи
ЛМ Малярець, ОВ Ачкасова, ЛМ Малярец
Вид. ХНЕУ, 2012
232012
Математичне програмування: Підручник.
ММ Глушик
Львів.:«Новий світ-2000, 2009
20*2009
The modeling of multi-criteria assessment activity in enterprise management
LM Malyarets, VO Babenko, OV Nazarenko, NI Ryzhikova
172019
Математика для економістів (практичний посібник до розв’зання задач економічних досліджень у MatLab)
ЛМ Малярець, ЄВ Резнік
Х.: ХНЕУ, 2008
172008
Збалансована система показникiв в оцiнцi дiяльностi пiдприємства: монографiя
ЛМ Малярець, АВ Штереверя
Наукове видання, 188, 2008
162008
Формалiзацiя задач у контролiнгу логiстичної дiяльностi пiдприємства: монографiя Матвiєнко-Бiляєва ГЛ
ЛМ Малярець, ГЛ Матвi
142010
Аналiз та оцiнка стратегiчного потенцiалу пiдприємства
IП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Iващенко
142007
Построение обобщающих показателей в оценке конкурентных преимуществ предприятия
ЛМ Малярец
Економічний вісник: зб. наук. праць.–К.: Нац. техн. ун-т. України «Київськ …, 2004
142004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20