Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механизм управления потенциалом предприятия
ИП Отенко, ЛМ Малярец
Харьков: ХГЭУ 219, 2003
1232003
Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: монографія
ВС Пономаренко
Х.: ВД «ІНЖЕК 430, 2009
712009
Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства: монографія
ЛМ Малярець, АВ Штереверя
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
692008
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства:[наукове видання]
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
652007
Вимірювання ознак об’єктів в економіці: методологія та практика
ЛМ Малярець
Харків: ХНЕУ, 2006
452006
Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства: монографія
ЛМ Малярець, ГЛ Матвієнко-Біляєва
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
422010
Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем: навчальний посібник
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
352009
Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства: монографія
ЛМ Малярець
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
232009
Аналiз даних у дослiдженнях соцiально-економiчних систем: монографiя
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
222009
Корреляционно-регрессионный анализ
АА Егоршин, ЛМ Малярец
Харьков: Основа, 1998
201998
Управління процесом росту власного капіталу підприємства:[монографія]
ЛМ Малярець
моногр./ЛМ Малярець, НМ Пономаренко.–Харків: вид. ХНЕУ, 2011
182011
Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи: монографія
ЛМ Малярець, ОВ Ачкасова
Х.: ХНЕУ, 2012
162012
Theory and practice of controlling at enterprises in international business
L Malyarets, M Draskovic, V Babenko, Z Kochuyeva, O Dorokhov
Економiчний часопис-XXI 165 (5-6), 90-96, 2017
152017
Формалiзацiя задач у контролiнгу логiстичної дiяльностi пiдприємства: монографiя Матвiєнко-Бiляєва ГЛ
ЛМ Малярець, ГЛ Матвi
112010
Механізм управління потенціалом підприємства
КЄ Орлова, ЕЕ Орлова
102017
Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЛМ Малярець, НВ Проскурніна
Бізнес Інформ, 32-35, 2012
102012
Математичне програмування: Підручник.
ММ Глушик
Львів.:«Новий світ-2000, 2009
10*2009
Збалансована система показникiв в оцiнцi дiяльностi пiдприємства: монографiя
ЛМ Малярець, АВ Штереверя
Наукове видання, 188, 2008
102008
Analysis and evaluation of the strategic potential of the enterprise
IP Otenko, LM Malyarets, HA Ivashchenko
Kharkiv, KHNEU, Ukraine, 2007
102007
Construction of estimates in the choice of alternative solutions by using the fuzzy utilities
V Chernov, O Dorokhov, L Malyaretz
Transport and Telecommunication 13 (1), 11-17, 2012
92012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20