Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механизм управления потенциалом предприятия
ИП Отенко, ЛМ Малярец
Харьков: ХГЭУ 219, 2003
1382003
Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: монографія
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
Х.: ВД «ІНЖЕК 430, 2009
832009
Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства. Наукове видання
ЛМ Малярець, АВ Штереверя, ЛМ Малярец
ХНЕУ, 2008
782008
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства. Наукове видання
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
752007
Вимірювання ознак об’єктів в економіці: методологія та практика
ЛМ Малярець
Харків: ХНЕУ, 2006
562006
Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства. Монографія
ЛМ Малярець, ГЛ Матвієнко-Біляєва, ЛМ Малярец, ...
ХНЕУ, 2010
502010
Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем: навчальний посібник
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець, ЛМ Малярец
ХНЕУ, 2009
462009
Аналiз даних у дослiдженнях соцiально-економiчних систем: монографiя
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
342009
Корреляционно-регрессионный анализ
АА Егоршин, ЛМ Малярец
Харьков: Основа, 1998
281998
Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства
ЛМ Малярець, ЛО Норік, ЛМ Малярец, ЛА Норик
Вид. ХНЕУ, 2009
272009
Управління процесом росту власного капіталу підприємства. Монографія
ЛМ Малярець, НМ Пономаренко, ЛМ Малярец
Вид. ХНЕУ, 2010
242010
Theory and practice of controlling at enterprises in international business
L Malyarets, M Draskovic, V Babenko, Z Kochuyeva, O Dorokhov
Економiчний часопис-XXI 165 (5-6), 90-96, 2017
222017
Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи
ЛМ Малярець, ОВ Ачкасова, ЛМ Малярец
Вид. ХНЕУ, 2012
212012
Математичне програмування: Підручник.
ММ Глушик
Львів.:«Новий світ-2000, 2009
17*2009
Збалансована система показникiв в оцiнцi дiяльностi пiдприємства: монографiя
ЛМ Малярець, АВ Штереверя
Наукове видання, 188, 2008
162008
Математика для економістів (практичний посібник до розв’зання задач економічних досліджень у MatLab)
ЛМ Малярець, ЄВ Резнік
Х.: ХНЕУ, 2008
152008
Формалiзацiя задач у контролiнгу логiстичної дiяльностi пiдприємства: монографiя Матвiєнко-Бiляєва ГЛ
ЛМ Малярець, ГЛ Матвi
142010
Аналiз та оцiнка стратегiчного потенцiалу пiдприємства
IП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Iващенко
142007
Построение обобщающих показателей в оценке конкурентных преимуществ предприятия
ЛМ Малярец
Економічний вісник: зб. наук. праць.–К.: Нац. техн. ун-т. України «Київськ …, 2004
132004
Analysis and evaluation of the strategic potential of the enterprise
IP Otenko, LM Malyarets, HA Ivashchenko
Kharkiv, KHNEU, Ukraine, 2007
122007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20