Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механизм управления потенциалом предприятия
ИП Отенко, ЛМ Малярец
Харьков: ХГЭУ 219, 2003
1292003
Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства: монографія
ЛМ Малярець, АВ Штереверя
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
742008
Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: монографія
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
Х.: ВД «ІНЖЕК 430, 2009
732009
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства. Наукове видання
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
702007
Вимірювання ознак об’єктів в економіці: методологія та практика
ЛМ Малярець
Харків: ХНЕУ, 2006
462006
Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства: монографія
ЛМ Малярець, ГЛ Матвієнко-Біляєва
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
442010
Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем: навчальний посібник
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
362009
Аналiз даних у дослiдженнях соцiально-економiчних систем: монографiя
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
282009
Управління процесом росту власного капіталу підприємства: монографія
ЛМ Малярець
Х.: ХНЕУ, 2011
232011
Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства
ЛМ Малярець
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
232009
Theory and practice of controlling at enterprises in international business
L Malyarets, M Draskovic, V Babenko, Z Kochuyeva, O Dorokhov
Економiчний часопис-XXI 165 (5-6), 90-96, 2017
202017
Корреляционно-регрессионный анализ
АА Егоршин, ЛМ Малярец
Харьков: Основа, 1998
201998
Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи: монографія
ЛМ Малярець, ОВ Ачкасова
Х.: ХНЕУ, 2012
182012
Збалансована система показникiв в оцiнцi дiяльностi пiдприємства: монографiя
ЛМ Малярець, АВ Штереверя
Наукове видання, 188, 2008
142008
Аналiз та оцiнка стратегiчного потенцiалу пiдприємства
IП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Iващенко
132007
Формалiзацiя задач у контролiнгу логiстичної дiяльностi пiдприємства: монографiя Матвiєнко-Бiляєва ГЛ
ЛМ Малярець, ГЛ Матвi
122010
Analysis and evaluation of the strategic potential of the enterprise
IP Otenko, LM Malyarets, HA Ivashchenko
Kharkiv, KHNEU, Ukraine, 2007
112007
Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЛМ Малярець, НВ Проскурніна
Бізнес Інформ, 32-35, 2012
102012
Математичне програмування: Підручник.
ММ Глушик
Львів.:«Новий світ-2000, 2009
10*2009
Механізм управління потенціалом підприємства
КЄ Орлова, ЕЕ Орлова
92017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20