Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Lyudmyla Malyarets Людмила Малярець
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
НазваниеПроцитированоГод
Механизм управления потенциалом предприятия
ИП Отенко, ЛМ Малярец
Харьков: ХГЭУ 219, 2003
1212003
Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: монографія
ВС Пономаренко
Х.: ІНЖЕК 432, 6, 2009
642009
Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства: монографія
ЛМ Малярець, АВ Штереверя
Харків: вид. ХНЕУ, 2008
592008
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства:[наукове видання]
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 348, 2007
552007
Вимірювання ознак об’єктів в економіці: методологія та практика
ЛМ Малярець
Харків: Вид. ХНЕУ 384, 2006
402006
Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства: монографія
ЛМ Малярець, ГЛ Матвієнко-Біляєва
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
362010
Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем: навчальний посібник
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
312009
Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства
ЛМ Малярець
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
222009
Аналiз даних у дослiдженнях соцiально-економiчних систем: монографiя
ВС Пономаренко, ЛМ Малярець
202009
Корреляционно-регрессионный анализ
АА Егоршин, ЛМ Малярец
Харьков: Основа, 1998
201998
Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи: монографія
ЛМ Малярець
Х.: ХНЕУ, 2012
142012
Формалiзацiя задач у контролiнгу логiстичної дiяльностi пiдприємства: монографiя Матвiєнко-Бiляєва ГЛ
ЛМ Малярець, ГЛ Матвi
102010
Збалансована система показникiв в оцiнцi дiяльностi пiдприємства: монографiя
ЛМ Малярець, АВ Штереверя
Наукове видання, 188, 2008
102008
Theory and practice of controlling at enterprises in international business
L Malyarets, M Draskovic, V Babenko, Z Kochuyeva, O Dorokhov
Економiчний часопис-XXI 165 (5-6), 90-96, 2017
92017
Управління процесом росту власного капіталу підприємства: монографія
ЛМ Малярець, НМ Пономаренко
моногр./ЛМ Малярець, НМ Пономаренко.–Харків: вид. ХНЕУ, 2011
92011
Построение обобщающих показателей в оценке конкурентных преимуществ предприятия
ЛМ Малярец
Економічний вісник: зб. наук. праць.–К.: Нац. техн. ун-т. України «Київськ …, 2004
92004
Математическое программирование: Учебное пособие
АА Егоршин, ЛМ Малярец
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2003
92003
Проблеми концептуального аналізу та економіко-математичного моделювання підприємства
Л Малярець
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Вип 6, 205-209, 2003
92003
Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЛМ Малярець, НВ Проскурніна
Бізнес Інформ, 32-35, 2012
82012
Математичне програмування: Підручник.
ММ Глушик
Львів.:«Новий світ-2000, 2009
8*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20