Пискунов Сергей Олегович / Пискунов Сергій Олегович / Pyskunov Sergii
Пискунов Сергей Олегович / Пискунов Сергій Олегович / Pyskunov Sergii
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua
TitleCited byYear
Напіваналітичний метод скінчених елементів у задачах руйнування тіл з тріщинами
ВА Баженов, СО Пискунов, ОО Шкриль
38*2017
Life assessment for a gas turbine blade under creep conditions based on continuum fracture mechanics
Bazhenov, V.A., Gulyar, A.I., Pyskunov, S.O., Shkryl, A.A.
Strength of Materials 38 (4), 392-397, 2006
10*2006
Особливості визначення J–інтеграла в дискретних моделях метода скінченних елементів
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ОС Сахаров, ОО Шкриль
Опір матеріалів і теорія споруд, 86-97, 2005
102005
Будівельна механіка: Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування: навч. посібн.
ВА Баженов, ГМ Іванченко, ОВ Шишов, СО Пискунов
К.: Каравела, 504 c,, 2010
82010
Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ
ВА Баженов, СО Пискунов, ІІ Солодей, ВП Андрієвський, БІ Сизевич
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник.–К.: КНУБА, 3-26, 2005
72005
Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 2. Методика определения инвариантного …
ВА Баженов, АИ Гуляр, СО Пискунов, АС Сахаров, АА Шкрыль, ...
Проблемы прочности, 2011
52011
Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе ПМКЭ. Сообщение 1. Теоретические основы и исследование эффективности конечно-элементной …
ВА Баженов, АИ Гуляр, СО Пискунов, АС Сахаров, АА Шкрыль, ...
Проблемы прочности, 24-33, 2011
52011
Розрахункові співвідношення НМСЕ просторової задачі динаміки для неоднорідних тіл обертання з довільними граничними умовами
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ІІ Солодей, ЮВ Шевченко
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник–К.: КНУБА, 3-29, 2005
42005
Полуаналитический метод конечных элементов в задачах континуальной механики разрушения при ползучести пространственных тел сложной формы и их систем. Сообщение 1. Разрешающие …
ВА Баженов, АИ Гуляр, ЕЕ Майборода, СО Пискунов
Проблемы прочности, 2002
42002
ПРЯМИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ В ПРИЗМАТИЧНИХ ТА ПРОСТОРОВИХ НЕЗАМКНЕНИХ ТІЛАХ ОБЕРТАННЯ ПРИ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
СО Пискунов, ОО Шкриль
3*
Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин
СО Пискунов, ІІ Солодей, ЮВ Максим’юк, АД Солоденко
Опір матеріалів та теорія споруд, 62-78, 2013
22013
Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень
ОІ Гуляр, СО Пискунов, ІІ Солодей, ЮВ Максим'юк
Опір матеріалів та теорія споруд, 143-157, 2012
22012
Модифікований метод реакцій для визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування просторових призматичнсих тіл
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ОО Шкриль, ДВ Богдан
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн.–К.: КНУБА, 18-23, 2011
22011
Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружнопластичного деформування двовимірних тіл
СО Пискунов, ОІ Гуляр, ЮВ Максим'юк
Опір матеріалів і теорія споруд, 25-42, 2009
22009
Визначення J-iнтеграла при скінченоелементному розв’язанні задач змішаного руйнування
ОІ Гуляр, СО Пискунов, ОС Сахаров, ЮВ Максим'юк
Опір матеріалів і теорія споруд, С.109-123, 2008
22008
Визначення J-iнтеграла при скінченноелементному розв’язанні задач змішаного руйнування
ОІ Гуляр, СО Пискунов, ОС Сахаров, ЮВ Максим'юк
Опір матеріалів і теорія споруд, 109-123, 2008
22008
Вплив температурного навантаження на основний та додатковий ресурс лопатки газотурбінної установки
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ВП Андрієвський
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник.–К.: КНУБА, 3-32, 2007
22007
Визначення ресурсу з використанням параметра пошкоджуваності при багатоцикловому навантаженні
СО Пискунов, ОІ Гуляр, СВ Мицюк
Опір матеріалів і теорія споруд, 20-31, 0
2*
Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при нелінійних розрахунках оболонок і пластин
ВА Баженов, ОС Сахаров, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ЮВ Максим’юк
Опір матеріалів та теорія споруд, 6-19, 2014
12014
Определение расчетного ресурса хвостовика лопатки газотурбинной установки под действием термосиловой нагрузки
ВА Баженов, АИ Гуляр, СО Пискунов, ВП Андриевский
Проблемы прочности, 105-119, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20