Підписатись
Пискунов Сергей Олегович / Пискунов Сергій Олегович / Pyskunov Sergii
Пискунов Сергей Олегович / Пискунов Сергій Олегович / Pyskunov Sergii
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Напіваналітичний метод скінчених елементів у задачах руйнування тіл з тріщинами
ВА Баженов, СО Пискунов, ОО Шкриль
67*2017
Life assessment for a gas turbine blade under creep conditions based on continuum fracture mechanics
Bazhenov, V.A., Gulyar, A.I., Pyskunov, S.O., Shkryl, A.A.
Strength of Materials 38 (4), 392-397, 2006
18*2006
Finite element analysis of influence of non-homogenous temperature field on designed lifetime of spatial structural elements under creep conditions
SO Pyskunov, YV Maksimyk, VV Valer
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences 1 (1), 253-262, 2016
152016
Будівельна механіка: Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування: навч. посібн.
ВА Баженов, ГМ Іванченко, ОВ Шишов, СО Пискунов
К.: Каравела, 504 c,, 2010
142010
Особливості визначення J–інтеграла в дискретних моделях метода скінченних елементів
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ОС Сахаров, ОО Шкриль
Опір матеріалів і теорія споруд, 86-97, 2005
112005
Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ
ВА Баженов, СО Пискунов, ІІ Солодей, ВП Андрієвський, БІ Сизевич
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник.–К.: КНУБА, 3-26, 2005
82005
Budivelʹna mekhanika
VA Bazhenov, HM Ivanchenko, OV Shyshov, SO Pyskunov
Rozrakhunkovi vpravy. Zadachi. Kompʺyuterne testuvannya: Navch. posibnyk. K …, 2013
62013
Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе ПМКЭ. Сообщение 1. Теоретические основы и исследование эффективности конечно-элементной …
ВА Баженов, АИ Гуляр, СО Пискунов, АС Сахаров, АА Шкрыль, ...
Проблемы прочности, 24-33, 2011
62011
Алгоритм розв’язання просторової задачі термов’язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ВП Андрієвський
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-тех. збірн.-К.: КНУБА, 2006
62006
Розрахункові співвідношення НМСЕ просторової задачі динаміки для неоднорідних тіл обертання з довільними граничними умовами
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ІІ Солодей, ЮВ Шевченко
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник–К.: КНУБА, 3-29, 2005
62005
Continuum mechanics:Semi-analytical finite element method. Cambridge Scientific Publisher
V Bazhenov, S Pyskunov, I Solodei
5*2019
Semianalytic finite element method in problems of continual fracture of spatial bodies
V Bazhenov, AI Gulyar, SO Pyskunov, AS Sakharov
Bazhenov VA Gulyar AI Pyskunov SO Sakharov AS, 2012
52012
Метод реакцій для обчислення J-інтеграла в просторових нелінійних задачах механіки руйнування
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ОС Сахаров, ОО Шкриль
КНУБА, 2006
52006
Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних тілах з тріщинами
ОІ Гуляр, СО Пискунов, ОС Сахаров, ОО Шкриль
Опір матеріалів і теорія споруд, 73-84, 2003
52003
Чисельне дослідження процесів нелінійного статичного і динамічного деформування просторових тіл
ВА Баженов, СО Пискунов, ІІ Солодей
42017
Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин
СО Пискунов, ІІ Солодей, ЮВ Максим'юк, АД Солоденко
КНУБА, 2013
42013
Обчислення КІН в просторових тілах обертання при температурному навантаженні
НА Гречух, СО Пискунов, РМ Остапенко
КНУБА, 2006
42006
Розрахункові співвідношення МССЕ геометрично нелінійної задачі термов’язкопружнопластичності деформування вісесиметричних тіл з урахуванням ушкодженості матеріалу
ОІ Гуляр, СО Пискунов, ЮВ Максим'юк, БІ Сизевич
КНУБА, 2006
42006
Полуаналитический метод конечных элементов в задачах континуальной механики разрушения при ползучести пространственных тел сложной формы и их систем. Сообщение 1. Разрешающие …
ВА Баженов, АИ Гуляр, ЕЕ Майборода, СО Пискунов
Проблемы прочности, 2002
42002
Determination of crack resistance of a tank with a semi-elliptic crack
S Pyskunov, Y Maksimyuk, O Shkril'
Strength of Materials and Theory of Structures, 60-66, 2021
3*2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20