Follow
Роман Обертюх
Роман Обертюх
ВНТУ
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
462006
Разработка методики проектного расчета и создание новой конструкции вибропресса для прессования металлопорошковых заготовок в капсулах при возвратно-винтовом движении вибростола
РР Обертюх
Дис.… кандидата. техн. наук 5 (05), 1986
151986
До питання синтезу схем гідроімпульсних вібромашин з декількома робочими ланками
РД Іскович-Лотоцький
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2, 1994
121994
Теоретичні основи процесів фільтрування вологих дисперсних матеріалів під впливом ударних хвиль напруг та деформацій
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 2: 40–43., 2008
112008
Дипломне проектування
ГС Тимчик, МФ Терещенко, СП Вислоух, ОІ Паткевич
НТУУ «КПІ», 2008
102008
Гидравлические вибровозбудители на базе стандартной контрольно-распределительной аппаратуры
РД Искович-Лотоцкий, РР Обертюх, БН Пентюк
Вестник машиностроения, 17-20, 1984
101984
Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода
РР Обертюх, АВ Слабкий
Вінниця: ВНТУ, 2015
72015
Гідроімпульсний привод установки для вібраційного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ОВ Поліщук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 71-75, 2008
62008
Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у Вінницькому національному технічному університеті
ГЛ Лисенко, АГ Буда, РР Обертюх
Вінниця: ВНТУ, 2006
62006
Основні тенденції створення та розвитку способів і пристроїв для подрібнення стружки
РР Обертюх, АВ Слабкий, ВП Міськов
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 2011
52011
Методика проектного розрахунку електромеханічної частини гідроімпульсного приводу вібраційного обладнання
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ОВ Поліщук
42009
Дослідження роботи електромеханічної частини гідроімпульсного приводу вібраційного обладнання
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ОВ Поліщук
ВНТУ, 2008
42008
Дослідження гідроімпульсного привода пристрою для радіального віброточіння
АВ Слабкий, РР Обертюх, ОВ Дерібо
Промислова гідравліка і пневматика, 84-90, 2013
32013
Віброударний пристрій з гідроімпульсним приводом підвищеної швидкодії та ефективності для деформаційного зміцнення поверхонь деталей машин
РР Обертюх, АВ Слабкий, МВ Марущак
Вісник машинобудування та транспорту, 59-66, 2017
22017
Вібраційне свердління–ефективний спосіб отримання отворів у важкооброблюваних матеріалах
РР Обертюх, АВ Слабкий
Вісник машинобудування та транспорту, 61-68, 2015
22015
Результати експериментального дослідження вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ВП Міськов, АВ Слабкий
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
22015
ДИНАМИЧЕСКАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯМОДЕЛИ ГИДРОИМПУЛЬСНОГО ВИБРОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯРАДИАЛЬНОГО ВИБРОТОЧЕНИЯ С ВСТРОЕННЫМ ШАРОВЫМ ГЕНЕРАТО-РОМ ИМПУЛЬСОВ ДАВЛЕНИЯ …
Р Обертюх, А Слабкий
MOTROL–Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013
22013
Використання гідроімпульсного приводу в обладнанні переробних виробництв
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ОВ Поліщук
ВНТУ, 2013
22013
Особливості розрахунку та проектування силових ланок гідроімпульсних пристроїв для вібраційного різання та поверхневого зміцнення, виконаних у вигляді комбінації поршня з …
РР Обертюх, АВ Слабкий, ОВ Поліщук
Наукові нотатки, 193-201, 2013
22013
Инерционный вибропресс-молот с возвратно-винтовым движением вибростола
РД Искович-Лотоцкий, ИВ Севостьянов, РР Обертюх, ЛК Полищук, ...
НПО" ВОТУМ", 2000
22000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20