Оксана Валеріївна Коковська, ОВ Коковська, ОВ Коковская, OV Kokovska, Oksana V. Kokovska
Оксана Валеріївна Коковська, ОВ Коковська, ОВ Коковская, OV Kokovska, Oksana V. Kokovska
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Асимметрии крови и её свёртывания
ВП Мищенко, ЮМ Гришко, ОВ Коковская, ИВ Мищенко, СВ Мищенко, ...
Полтава: АСМИ.-2005.-127с, 2005
52005
Асимметрия крови
ВП Мищенко, ЮМ Гришко, ОВ Коковская, ИВ Мищенко, ЕВ Ткаченко, ...
Научные труды I Съезда физиологов СНГ: Тезисы докладов 1, 98, 2005
42005
Ассиметрия крови и её свёртывания в норме и при остром нарушении мозгового кровеобращения
ЕВ Ткаченко, ОВ Коковская, ВП Мищенко, ИВ Мищенко, ЕА Ткач
Кровообіг та гемостаз. Додаток: Матеріали I Української конференції …, 2004
32004
The use of semi-thin section method in the study of stress-induced structural changes in lungs
SB M Koptev, N Vynnyk, OV Kokovskaya, B Filenko
Світ медицини та біології., 153–156., 2018
2*2018
Професійна компетентність науково-педагогічного працівника як важлива складова якості вищої медичної освіти
ОВ Коковська, ІВ Міщенко, ГП Павленко, КЄ Юдіна
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
22018
Деякі питання щодо викладання фізіології іноземним студентам
ВМ Соколенко, МЮ Жукова, ЛЕ Весніна, ОВ Коковська, ...
Мир медицины и биологии 9 (2-1 (37)), 2013
22013
Асимметрия крови и ее свертывания в симметричных участках системы кровообращения у людей и животных
ВП Мищенко, ОВ Коковская, ИВ Мищенко, ЕА Ткач, ЕВ Ткаченко, ...
22004
The use of immunohistochemical methods in the study of morphofunctional features of the human paranasal sinuses: literature review.
SМB MM Koptev, NI Vynnyk, OV Kokovska, OМ Pronina
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (3 pt 2), 768-771, 2018
12018
Артеріовенозна різниця показників згортання крові, отриманої із симетричних судин кровообігу (праворуч і ліворуч).
ІВ Міщенко, ОВ Коковська
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2007
12007
«Правый» и «левый» тип реакции свертывания крови
ЕВ Ткаченко, ВП Мищенко, ИВ Мищенко, ОВ Коковская, ЕА Ткач, ...
Полтавський державний медичний університет, 2003
12003
Асиметрія прокоагулянтних та фібринолітичних компонентів в парних скелетних м'язах у щурів в нормі та при гострій ішемії головного мозку справа та зліва
ІВ Міщенко, ЮМ Гришко, ОВ Коковська, ВП Міщенко, ОО Ткач, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2002
12002
Вплив на селезінку гострого іммобілізаційного стресу, спричиненого фіксацією щурів за шийну складку
ОЛ Макаренко, ММ Коптев, БМ Филенко, НІ Винник, ОВ Коковська, ...
Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв), 2021
2021
Перспективи дистанційного навчання в медичних закладах вищої освіти
ОВ Коковська, ІВ Міщенко, ГП Павленко, МЮ Жукова, КЄ Юдіна
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Дидактичні особливості дистанційного навчання в медичних ЗВО України
ІВ Міщенко, КЄ Юдіна, МЮ Жукова, ОВ Коковська
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Контроль знань із фізіології студентів медичного ЗВО в контексті державної стратегії розвитку медичної освіти
МЮ Жукова, КЄ Юдіна, ОВ Коковська, НМ Шарлай, МЮ Жукова, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Новітні тенденції освітнього процесу з професійної підготовки медичних фахівців
ОВ Коковська, ІВ Міщенко, ГП Павленко, МЮ Жукова, КЄ Юдіна, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Фізіологія системи крові. Модуль 2. Фізіологія вісцеральних систем
ІВ Міщенко, ГП Павленко, ОВ Коковська
ПП" Астрая", 2019
2019
Підвищення ефективності лекції як актуальна проблема сучасної вищої медичної освіти в Україні
ОВ Коковська, ІВ Міщенко, ГП Павленко, КЄ Юдіна
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Мотиваційна сфера майбутньої професійної діяльності, ії особливості в студентів закладів вищої медичної освіти
КЄ Юдіна, ІВ Міщенко, ОВ Коковська, МЮ Жукова, КЕ Юдина, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Формування професійних компетенцій студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів як компонент якості освіти
КЄ Юдіна, ІВ Міщенко, МЮ Жукова, ОВ Коковська, ГП Павленко
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20