Дьяченко Яков Якович / Yakov Diachenko / Дьяченко Яков Яковлевич
Дьяченко Яков Якович / Yakov Diachenko / Дьяченко Яков Яковлевич
ДННУ "Академія фінансового управління"
Подтвержден адрес электронной почты в домене afu.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів
ЯЯ Дьяченко
Фінанси України, 13-26, 2010
322010
Детінізація економіки у системі макроекономічного регулювання
ЯЯ Дяченко
Фінанси України, 68-77, 2006
202006
Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету
ЯЯ Дяченко, ЛМ Колесник, АМ Цугунян
Фінанси України, 34-52, 2008
132008
Логіка упорядкування понятійного апарату і протидії тіньовій економіці
ЯЯ Дяченко
Фінанси України, 41-46, 2007
132007
Моденізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції
ДЯЯ Єфименко Т.І., Кудряшов В.П.
Київ, ДННУ АФУ, 2014
5*2014
Фiнанси України: iнституцiйнi перетворення та напрями розвитку
IЯ Чугунов, ЯЯ Дьяченко, ВI Мiщенко
52009
Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень
ЯЯ Дяченко
Фінанси України, 31-40, 2009
42009
Концептуальні аспекти раціоналізації державного споживання/Дьяченко ЯЯ
ЯЯ Дьяченко
Фінанси України, 9-16, 2003
42003
Методологічні переваги програмно-цільового бюджетного планування
ЯЯ Дьяченко, НВ Корень, ЛМ Колесник
Наукові праці НДФІ, 28-38, 2007
32007
Ефективність бюджетного фінансування видатків розвитку
ЯЯ Дьяченко
Університетські наукові записки, 182-192, 2017
12017
Засоби державної протидії непродуктивному відпливу капіталу за межі України
ЯЯ Дьяченко, ЯЯ Дьяченко
Наукові праці НДФІ, 149-157, 2015
12015
Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні
ЯЯ Дьяченко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
12014
Методичні переваги проектного фінансування утвердження інноваційної моделі розвитку економіки
ЯЯ Дьяченко
Наукові праці НДФІ, 3-9, 2012
12012
Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі
ЛГ Ловінська, ЯЯ Дьяченко
Фінанси України, 72-81, 2016
2016
Засоби державної протидії непродуктивному відпливу капіталу за межі України
ДЯ Я.
Наукові праці НДФІ, 2015
2015
Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні
ДЯ Я.
Формування ринкових відносин в Україні, 2014
2014
Організаційно-методичні удосконалення системи управління державними фінансами
ЯЯ Дьяченко
Формування ринкових відносин в Україні, 3-6, 2013
2013
Джерела зростання фіскального простору в системі забезпечення фінансової безпеки України
ДЯ Я.
Науково-практична конференція "Актуальні питання фінансової та бюджетно …, 2012
2012
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ
ДЯЯ Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Єфименко Т.І.
Київ, ДННУ АФУ, 2011
2011
ÍÀÓÊβ ÏÐÀÖ² ÍÄÔ²
Âà Äåì’ÿíèøèí, ÒÄ Ñ³òàø, ÀÎ Äðîáÿçêî, ÍÌ Êîðí³ºíêî
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20