Подписаться
Ірина Бородкіна (Iryna Borodkina)
Ірина Бородкіна (Iryna Borodkina)
Київський національний університет культури і мистецтв,Факультет економіки , права та інформаційних
Подтвержден адрес электронной почты в домене knukim.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Internet-технології: проектування Web-сторінки
ОВ Матвієнко, ІЛ Бородкіна
К.: Центр навчальної літератури, 2004
172004
Практичний курс з компютерних технологій підготовки даних: Навч. посібник
ІЛ Бородкіна, ОВ Матвієнко
Київ: Центр навч. л-ри.–2004, 2004
122004
Інженерія програмного забезпечення
ІЛ Бородкіна, ГО Бородкін
112018
Модель цифрової компетенції студентів
І Бородкіна, Г Бородкін
Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 27-41, 2018
11*2018
Цифрова грамотність як фактор реформування вищої школи
ІЛ Бородкіна, ГО Бородкін
Young Scientist Молодий вчений, 395-399, 2017
112017
Model tsyfrovoi kompetentsii studentiv.[Model of Digital Competence of Students]
I Borodkina, H Borodkin
Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi 1, 27-41, 2018
82018
Web-технології та Web-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів
ІЛ Бородкіна, РО Бородкін
Ліра До, 2020
62020
Digital competencies analysis as vector of higher school reforming
I Borodkina, H Borodkin
Технологический аудит и резервы производства 3 (2 (41)), 34-39, 2018
62018
Internet-технології: проектування Web-сторінки: навч. посіб.
ОВ Матвієнко, ІЛ Бородкіна
К.: Валевіна, 2002
62002
Машинний переклад як складова підготовки майбутніх документознавців
I Borodkina
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 77-83, 2018
32018
Інтернет-технології та інформаційні ресурси: підручник.
ІЛ Бородкіна
http://91.217.179.134:9100/libr/DocDownloadForm?docid=748306, 2011
32011
DIGITAL LITERACY AS A FACTOR HIGHER EDUCATION REFORM
IL Borodkina, GO Borodkin
Молодий вчений 48 (8), 398, 2017
22017
Теорія алгоритмів
ІЛ Бородкіна, ГО Бородкін
Видавничий центр НУБіП України, 2018
12018
Інформаційна підтримка маркетингової діяльності на ринку ветеринарної продукції
ІЛ Бородкіна, ГО Бородкін
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
12018
Спеціалізоване програмне забезпечення в системах ведення електронного бізнесу
І Бородкіна, П Косяк, А Кушнарьов, Д Стукалов
Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері 6 (2 …, 2023
2023
Cattle Identification System Based on Dermatoglyphs
I Borodkina, H Borodkin
Proceedings Book 25 (26th), 28, 2022
2022
Застосування універсального дизайну під час розробки веборієнтованих інформаційних ресурсів
І Бородкіна, Г Бородкін
Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері 5 (1 …, 2022
2022
ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ІЛ Бородкіна, ГО Бородкін
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 58, 2020
2020
Digital Marketing Support System for Agriculture
I Borodkina, H Borodkin, K Kotsuibivska
Proceedings of International Conference on Application of Information and …, 2019
2019
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
ІЛ Бородкіна, ГО Бородкін
V Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих університетах», 40-43, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20