Follow
Юрій Валентинович Георгієвський, Юрий Валентинович Георгиевский, Iurii Valentinovich Georgiievskyi
Юрій Валентинович Георгієвський, Юрий Валентинович Георгиевский, Iurii Valentinovich Georgiievskyi
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративна юстиція
ЮВ Георгієвський
ЮВ Георгієвський, 2004
612004
Компетенція органів публічної влади: теорія і практика застосування
ЮВ Георгієвський
К.: Логос, 330, 2015
372015
Administrative restrictions in ports: Practice of crew rotations during covid-19 pandemic
D Luchenko, I Georgiievskyi
Lex Portus 7, 7, 2021
132021
До питання визначення критеріїв розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Ю Георгієвський
Віче, 6-9, 2014
102014
Адміністративна юстиція: Дис.... к. ю. н.: 12.00. 07/Національна юридична академія України ім
ЮВ Георгієвський
Ярослава Мудрого, 2004
62004
Засади реформування функцій і повноважень державних органів та органів місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської доктрини
ЮВ Георгієвський
Публічне право, 104-111, 2016
52016
Про визначення компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як правового явища
ЮВ Георгієвський
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
42016
Поняття та класифікація принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Ю Георгієвський
Публічне право, 37-43, 2014
32014
Адміністративна юстиція: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право»
ЮВ Георгієвський
Х, 2004
32004
Проблеми удосконалення правового регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні
ЮВ Георгієвський
Юрайт, 2020
22020
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в умовах епідемії COVID–19 в Україні
ЮВ Георгієвський
Publishing House “ACCESS PRESS”, 2020
22020
Публичное управление территориальной общиной в Украине: конституционно-правовые проблемы реформирования
Ю Георгиевский
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 20 (4), 43-47, 2016
22016
Зміст категорії «розмежування» щодо компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Ю Георгієвський
Право України, 217-224, 2014
22014
Удосконалення системи розподілу компетенції й повноважень органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як центральна проблема територіальної …
ЮВ Георгієвський
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 69-72, 2014
22014
Конституційно-правова природа компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування
ЮВ Георгієвський
Часопис Київського університету права, 70-74, 2014
22014
До питання про виникнення та історичний розвиток адміністративної юстиції в Україні
ЮВ Георгієвський
видавництво" Право", 2002
22002
Вдосконалення системами розподілу компетенції й повноважень органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до центральної проблеми територіальної …
ЮВ Георгієвський
Науковий вісник Ужгородського національного університету.–2014.–Випуск 28, 65-67, 0
2
Проблема правового регулювання утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності
ЮВ Георгієвський
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021
12021
Правове забезпечення Національної інноваційної системи у сучасних умовах
СВ Глібко, ОВ Розгон, МВ Гомон, АТ Завадська, ІЮ Матюшенко, ...
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
12020
Сучасні проблеми правового регулювання прийняття стратегій регіонального розвитку в Україні
ЮВ Георгієвський
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20