Степанова Эка Раминовна, Степанова Ека Рамінівна, Eka Stepanova
Степанова Эка Раминовна, Степанова Ека Рамінівна, Eka Stepanova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стимулирование трудовой деятельности как составной элемент концепции достойного труда
ГВ Назарова, ЭР Степанова
Бізнес Інформ, 221-225, 2013
182013
Стимулювання персоналу підприємства в умовах економічної та політичної кризи
ЕР Степанова
Бізнес Інформ, 390-393, 2014
32014
Стимулирование персонала предприятия в условиях экономического и политического кризиса
ЕР Степанова
Бизнес информ, 390-393, 2014
32014
Система показників стимулюючого характеру та її вплив на змінну частину заробітної плати
ЕР Степанова, ЭР Степанова
ХНЕУ, 2013
32013
Особливості побудови жіночої та чоловічої кар’єри: мотиви, перешкоди, перспективи кар’єрного просування
ЕР Степанова, ЭР Степанова
22017
Quality of working life as the strategic direction оf domestic enterprises’ activity
СЮВ Степанова Е.Р., Назаров Н.К.
Економічний часопис – XXI 1 (7-8), 106-108, 2015
2*2015
Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти
ГВ Назарова, ЕР Степанова
ХНЕУ, 2014
22014
Top managers' monetary reward: an approach based on integration of competence and performance management
GV Nazarova, OV Achkasova, ER Stepanova
Актуальні проблеми економіки, 255-259, 2014
22014
Пріоритетні напрями розвитку системи державного регулювання трудової діяльності працівників українських підприємств
ГВ Назарова, ЕР Степанова
Бізнес інформ, 105-107, 2011
2*2011
ТРАНСФОРМАЦіЯ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТі В УМОВАХ іНФОРМАЦіЙНОГО СУСПіЛЬСТВА ХХІ СТ
ЮВ Сотнікова, ЕР Степанова, ДС Касьмін
Бизнес Информ, 2018
12018
Соціальні новації в управлінні підприємством
ГВ Назарова, ЕР Степанова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 83-85, 2017
12017
Використання ключових показників ефективності та грейдингу в діяльності українських підприємств
ЕР Степанова, ЭР Степанова
Національний університет водного господарства та природокористування, 2012
12012
Using of crowdsourcing in a modern creative economy
S Yuliia V., K Denis S., N Nikita K., S Eka R., S Andriy V.
Revista Espasios 41 (19), https://www.revistaespacios.com/a20v41n1, 2020
2020
HR менеджмент: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
ЕР Степанова
2020
Using of crowdsourcing in a modern creative economy
YV Sotnikova, DS Kasmin, NK Nazarov, ER Stepanova
2020
Нормативно-правове забезпечення та регулювання гендерної політики в Україні
ЕР Степанова, ЭР Степанова
2019
Економіка праці
ГВ Назарова, ХФ Агавердієва, НВ Аграмакова, ОВ Ачкасова, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
Розвиток вітчизняного ринку праці в контексті взаємодії із закладами вищої освіти
ДС Касьмін, ЕР Степанова, ЭР Степанова, ДС Касьмин
2019
Доцільність використання IT-права та IT-рекрутингу в сучасних вітчизняних умовах
ЕР Степанова, ММ Євгеньеєв
2019
Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті Євроінтеграції
ЮВ Сотнікова, ЕР Степанова
Бизнес Информ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20