Гришина Лариса Олександрівна
Гришина Лариса Олександрівна
Національний університет кораблебудування ім.адм.Макарова
Підтверджена електронна адреса в ppi.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посібник
ОО Гиль, ЛО Гришина, ПМ Карась
Львів: Новий світ–2000, 2009
472009
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу машинобудівних підприємств
ЛОГ Н.Б.Мігай, П.М.Карась
Миколаїв: НУК, 2010
22*2010
Україна та міжнародний валютний фонд: перспективи співпраці
ЧВМ Гришина Л.О., Карась П.М.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», 26-30, 2012
20*2012
Інноваційний напрямок розвитку як шлях подолання проблемності регіону
Л Гришина, Н Буга
Економіст.–2006.–8, 54-57, 2006
142006
Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку
ЛО Гришина, ГВ Єфімова, НВ Гришина
КНТУ, 2011
132011
Економічна безпека регіонів України в умовах посилення ризиків нестабільності
Л Гришина, Є Бойко
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства 1 (1), 2016
62016
Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційних процесів: монографія
ЛО Гришина
Монографія/Гришина ЛО–Миколаїв, 2004
52004
Банківська система
Г Карась, Приходько, Пащенко
Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015
4*2015
Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу
ЛО Гришина, НВ Гавриленко, НВ Гришина
КНТУ, 2014
42014
Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону
Г Єфімова, Н Гришина
Економіст, 22-24, 2012
42012
Класифікації чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
42012
Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку виробництва у машинобудуванні
ЛО Гришина
Миколаїв: НУК, 2011
42011
Розвиток суднобудівної індустрії в контексті реформування транспортної системи України
ЛО Гришина, ПМ Карась, НВ Приходько
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
32017
Вдосконалення аналізу фінансової діяльності підприємств машинобудування
ПМ Карась, ЛО Гришина, ВФ Кондратьєва
КНТУ, 2011
32011
Проблеми управління продуктивністю праці в промисловості
ПМ Карась, ЛО Гришина, НЮ Буга
Економічні інновації, 2010
32010
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ LOGISTIC MANAGEMENT BY ENTERPRISES OF THE TRANSPORT SYSTEM
ЛО Гришина
Електронне наукове фахове видання, 148-155, 2018
22018
Проблеми та перспективи взаємодії малих і великих підприємств у промисловості: регіональний аспект
НВ Гришина
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 75-80, 2015
22015
Потенціал малого підприємництва як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможних галузей: регіональний аспект
А Бутенко, Л Гришина, Н Гришина
Економіст, 20-23, 2015
22015
Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних процесів
ЛО Гришина, НВ Гавриленко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 126-131, 2014
22014
Державно-приватне партнерство як передумова регіонального розвитку
НВ Гришина
Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф.–Первомайськ, 32-35, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20