Підписатись
Гришина Лариса Олександрівна
Гришина Лариса Олександрівна
Національний університет кораблебудування ім.адм.Макарова
Підтверджена електронна адреса в ppi.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посібник
ОО Гиль, ЛО Гришина, ПМ Карась
Львів: Новий світ–2000, 2009
552009
Україна та міжнародний валютний фонд: перспективи співпраці
ЧВМ Гришина Л.О., Карась П.М.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», 26-30, 2012
23*2012
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу машинобудівних підприємств
ЛОГ Н.Б.Мігай, П.М.Карась
Миколаїв: НУК, 2010
19*2010
Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку
ЛО Гришина, ГВ Єфімова, НВ Гришина
КНТУ, 2011
162011
Інноваційний напрямок розвитку як шлях подолання проблемності регіону
Л Гришина, Н Буга
Економіст.–2006.–8, 54-57, 2006
142006
Тенденції, проблеми та перспективи розвитку морегосподарського комплексу України в умовах євроінтеграції
ЛО Гришина, ПМ Карась, ЛМ Філіпішина
Видавничий дім" Гельветика", 2019
82019
Економічна безпека регіонів України в умовах посилення ризиків нестабільності
Л Гришина, Є Бойко
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. URL: https …, 2016
62016
Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону
Г Єфімова, Н Гришина
Економіст, 22-24, 2012
62012
Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційних процесів: монографія
ЛО Гришина
Монографія/Гришина ЛО–Миколаїв, 2004
52004
Розвиток суднобудівної індустрії в контексті реформування транспортної системи України
ЛО Гришина, ПМ Карась, НВ Приходько
Вісник економіки транспорту і промисловості, 86-96, 2017
42017
Банківська система
Г Карась, Приходько, Пащенко
Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015
4*2015
Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу
ЛО Гришина, НВ Гавриленко, НВ Гришина
КНТУ, 2014
42014
Класифікації чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2012
42012
Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку виробництва у машинобудуванні
ЛО Гришина
Миколаїв: НУК, 2011
42011
Проблеми управління продуктивністю праці в промисловості
ПМ Карась, ЛО Гришина, НЮ Буга
Економічні інновації, 2010
42010
Організація виробництва: практикум; навч. посіб
АП Бахтінова, ОО Гиль, ЛО Гришина
Львiв: Новий Світ-2000, 2008
42008
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ LOGISTIC MANAGEMENT BY ENTERPRISES OF THE TRANSPORT SYSTEM
ЛО Гришина
Електронне наукове фахове видання, 148-155, 2018
32018
Потенціал малого підприємництва як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможних галузей: регіональний аспект
А Бутенко, Л Гришина, Н Гришина
Економіст, 20-23, 2015
32015
Особливості управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі
П Гришина, Карась
Наукові праці КНТУ 2 (22), 19-24, 2012
3*2012
Вдосконалення аналізу фінансової діяльності підприємств машинобудування
ПМ Карась, ЛО Гришина, ВФ Кондратьєва
КНТУ, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20