Galyna Mykhaylyshyn/ Галина Михайлишин/ Halyna Mykhailyshyn
Galyna Mykhaylyshyn/ Галина Михайлишин/ Halyna Mykhailyshyn
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Підтверджена електронна адреса в pu.if.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання.
ГЙ Михайлишин
Івано-Франківськ: „ЛІК”, 2008
272008
Формування професійних умінь майбутніх вчителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04
ГЙ Михайлишин
27*2006
Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання
ГЙ Михайлишин
Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України.-Київ, 2006
272006
Innovation of Education and Educational Innovations in Conditions of Modern Higher Education Institution
H Mykhailyshyn, O Kondur, L Serman
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 5 (1), 9-16, 2018
202018
Детермінізм як фундаментальний світоглядний принцип філософії освіти.
ГЙ Михайлишин
Ноосфера і цивілізація: Всеукраїнський філософський журнал, 105-111, 2012
72012
Детермінізм як фундаментальний світоглядний принцип філософії освіти
ГЙ Михайлишин
Ноосфера і цивілізація: Всеукр. філософ. журнал 1 (13), 105-111, 2012
72012
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ГЙ Михайлишин, ЛВ Серман
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 2007
72007
Соціальна адаптація студентів до умов навчання у вищих закладах освіти
ГЙ Михайлишин, ЛВ Серман
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
72007
Соціалізація особистості у світоглядній парадигмі освіти
ГЙ Михайлишин
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць., 532-538, 2012
62012
Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitors.
G Mykhaylyshyn, O Dudnyk, O Yarmak, L Dotsyuk, Y Zoriy, J Moseychuk
Journal of Physical Education and Sport . (JPES) 17 (Supplement issue 4 …, 2017
5*2017
Аксіозмістовні аспекти гуманізму на сучасному етапі розвитку людства
ГЙ Михайлишин
Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. пр., 105–117, 2012
52012
Цінності освіти як засіб досягнення мети суспільного поступу.
ГЙ Михайлишин
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник …, 2011
52011
Цінності освіти як засіб досягнення мети суспільного поступу.
ГЙ Михайлишин
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник …, 2011
52011
Modern Educational Technologies in Ukrainian High School
N Lutsan, H Mykhaylishyn, O Kondur
Edukacja-Technika-Informatyka: Kwartalnik naukowy, 74-79, 2015
4*2015
Український менталітет в ієрархії цінностей освіти
Г Михайлишин
Гірська школа українських карпат, 89-92, 2013
42013
Світоглядні пріоритети освітньої сфери в контексті потреб суспільної модернізації: Монографія.
ГЙ Михайлишин
Івано-Франківськ: НАІР., 2012
42012
Вплив системи виховної роботи на духовний розвиток майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту.
ГЙ Михайлишин
Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізвиховання і спорту: Зб …, 2005
42005
Модернізація освітньої сфери як фактор модернізації суспільства
ГЙ Михайлишин
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 63 (8), 455-460, 2012
3*2012
Феноменологія світосприйняття та світорозуміння.
ГЙ Михайлишин
Вісник Дніпропетровського університету: Науковий журнал. Серія: Філософія …, 2012
32012
Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
МБ Євтух, СВ Грищенко, ГЙ Михайлишин
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20