Николай Иванович Безменов
Николай Иванович Безменов
National Technic Univrsity "Kharkiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Turbo Pascal 7.0
НИ Безменов
Эксмо, 2006
72006
Turbo Pascal 7.0
НИ Безменов
Эксмо, 2006
72006
Применение факторного анализа в онкологических исследованиях
ЛН Голубев, НИ Безменов
Вестник Харьковского политехнического института: Техническая кибернетика и …, 1984
41984
Основи програмування в середовищі Delphi [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямами галузі знань "Інформатика та обчислювальна техніка" та …
МІ Безменов
Харків: НТУ "ХПІ", 2010
2*2010
Об одном подходе к декомпозиции сложной системы на слабо связанные между собой подсистемы
ЮТ Костенко, НИ Безменов
Вестник Харьковского политехнического института: Прикладная механика и …, 1980
21980
Метрики як оцінка моделей якості програмного забезпечення медичного обладнання
МІ Безменов, ОМ Ланських, ВГ Борисов
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2009
12009
Використання конструктора Wix при розробці рекламного сайту
ЄВ Різмонт, МІ Безменов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Розробка програмного забезпечення для візуалізації та аналізу числових рядів
ІІ Хоменко, МІ Безменов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Розробка конструктора чат-ботів для месенджера Telegram
АБ Кваснецький, МІ Безменов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Situational forecasting of electricity demand in the region
SV Shevchenko, DO Druppov, MI Bezmenov
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2018
2018
Методичні рекомендації з редакційної підготовки наукових журналів
ЮМ Главчева, ГБ Обухова, МІ Безменов
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Методичні вказівки до лабораторної роботи" Підготовка видання для електронної публікації в репозитарії"
МІ Безменов, ЛБ Кащеєв
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Методичні вказівки до лабораторних робіт" Створення веб-сайту за допомогою HTML" з курсу" Основи Internet-технологій"
НА Марченко, ВО Колбасін, ВП Прокопенков
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Об использовании нейросетей для разработки модуля статической экосистемы в Unity 3D
ЮА Потапенко, НИ Безменов, КА Дворник
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2016
2016
Латентно-семантический анализ текста
АВ Калинбет, НИ Безменов
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2016
2016
Разработка информационного и программного обеспечения в виде СППР для формирования инвестиционного портфеля
АС Лысенко, НИ Безменов
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2016
2016
A Unity 3D engine plugin for creating static ecosystem in game environments
MI Bezmenov, YO Potapenko, KO Dvornik
НТУ" ХПИ", 2015
2015
Показатели степени связи между номинальными признаками
ОН Безменова, ИП Гамаюн, НИ Безменов
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2015
2015
Методичні вказівки до лабораторної роботи «Перевірка гіпотез про ймовірність для дискретних параметрів» з курсу «Аналіз даних» для студентів напряму 6.040302 – Інформатика і …
МІ Безменов, ОМ Безменова
Харків: НТУ "ХПІ", 2015
2015
Лабораторний практикум із програмування : навч. посіб.
МІ Безменов, ОМ Безменова, ДВ Калінін
Харків: НТУ "ХПІ", 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20