Науково-дослідний центр митної справи НДІ ФП
Науково-дослідний центр митної справи НДІ ФП
Університет ДФС України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Поняття податкового навантаження та підходи до його визначення
ОА Фрадинський
Хмельницький національний університет, 2010
362010
Напрями запобігання та протидії корупції на державній службі: морально-ідеологічний аспект [Електронний ресурс]
ЕС Молдован
Державне управління: теорія та практика, 1-7, 2010
282010
Еволюція акцизного оподаткування в Україні
ОА Фрадинський
Вісник Хмельницького національного університету, 112-115, 2009
272009
Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів
Л Прус
Вісник ТДЕУ, 20-27, 2006
262006
монографія; за заг. ред. ПВ Пашка, ІГ Бережнюка
М політика та митна безпека України
Хмельницький: ПП Мельник АА, 26, 2013
252013
Педагогічні умови формування стилю професійного спілкування у майбутніх офіцерів-прикордонників
СВ Капітанець
Х.: Академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, 2001
172001
Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ОВ Хмелевський, ЛВ Бондарчук, ...
Хмельницький національний університет, 2010
152010
Управління дебіторською заборгованістю суб’єктів господарювання
ЛР Прус
Вісник Хмельницького національного університету, 126-131, 2010
152010
Формування правосвідомості особистості військовослужбовців-прикордонників України
ВІ Царенко
спец. 12.00. 01 “Теорія та історія держави і права, 2003
152003
Система соціального захисту населення в Україні: сутність, основні складові та напрямки вдосконалення
ІМ Михайловська, ОВ Неліпович
Вісник Хмельницького національного університету, 255-260, 2011
142011
Вітчизняний та світовий досвід еволюції оподаткування нерухомого майна
ОА Фрадинський
Хмельницький національний університет, 2010
142010
Комунікаційний менеджмент
ЛР Прус
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 38-41, 2009
142009
Основи оподаткування: навч. посібник
ОА Фрадинський
Фрадинський ОА–Львів:«Новий світ–2000, 2010
132010
Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу
ЛР Прус
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2008
132008
Розвиток теорій оподаткування в період становлення світової фінансової науки
ОА Фрадинський
Хмельницький національний університет, 2011
122011
Зовнішньоторговельна безпека держави: управлінський аспект
ММ Разумей
Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць, 5, 2010
122010
Професійна культура прикордонника: навч. посіб.
ВІ Царенко, ВО Хома, ВІ Мірошниченко
Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2006
112006
Тенденції розвитку вітчизняного депозитного ринку в сучасних умовах
ОВ Кошонько
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 399, 2016
102016
Митні процедури: ознаки та поняття
ВІ Царенко, ВО Хома
Порівняльно-аналітичне право, 149-153, 2014
102014
Бюджетування витрат операційної діяльності: монографія
ВВ Лук’янова
Хмельницький: ХНУ, 2011
102011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20