Іван Парубчак | Ivan Parubchak
Іван Парубчак | Ivan Parubchak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Застосування європейського досвіду реалізації державної молодіжної політики в Україні на сучасному етапі
І ПАрУбчАК
Публічне управління: теорія та практика: зб. каук. пр. Асоціац. Докторів …, 2012
102012
Роль засобів масової інформації у взаємодії органів публічної влади із суспільством на засадах відкритості та прозорості
ІО Парубчак
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія …, 2017
82017
Генеза формування нормативно–правової бази молодіжної політики України/ОІ Парубчак
І ПАрУбчАК
Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів …, 2012
82012
Організаційно-правові механізми реалізації державної молодіжної політики в Україні на регіональному рівні
ІО Парубчак
з держ. упр.: 25.00. 02/Іван Орестович Парубчак.–Львів, 2009.–237 с, 0
8
Вплив громадських організацій та об’єднань на соціальні характеристики державного управління в Україні
І Парубчак
Актуальні проблеми державного управління, 112-116, 2013
72013
Соотношение культурно-воспитательной функции с другими сферами и ведомствами государства с целью повышения эфективности социализационных процесов в стране
ИО Парубчак
Социально-гуманитарный вестник Юга России, 126-135, 2013
62013
Процес соціального становлення та розвитку молоді як об’єкт державної політики
МО Мельник
Ефективність державного управління, 212-219, 2013
62013
Публічне управління суспільно-виховними процесами в українському соціумі на засадах здорового способу життя
ІО Парубчак, РР Сіренко
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія …, 2017
52017
РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В СТРАНЕ-ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
ИО Парубчак
Экономика. Управление. Право, 30-34, 2013
52013
Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ: зарубіжний досвід для України
ІО Парубчак
Академія митної служби України, 2016
42016
Теоретико-методологічні підходи до формування державної антикорупційної політики в контексті національної безпеки України
ІО Парубчак
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2017
32017
Сутність і роль соціального діалогу як інституційного напряму в соціальній політиці держави
ІО Парубчак
Публічне урядування, 2016
32016
Реформування системи органiв внутрішніх справ у державній стратегiї національної безпеки України
ІО Парубчак
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2015
32015
Идеологическая социализация: роль в социальных процессах государства
ИО Парубчак
Вестник Поволжского института управления, 2013
32013
Соціальна значимість молодіжних громадських організацій та об’єднань як суб’єктів реалізації державної молодіжної політики
ІО Парубчак
Ефективність державного управління, 212-218, 2012
32012
Формування та реалізація державної політики соціального захисту в контексті збереження та поліпшення здоров’я осіб похилого віку в Україні
ІО Парубчак, ДО Харечко
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2019
22019
Забезпечення ефективності державного управління у Карпатському Єврорегіоні в контексті європейської інтеграції України
ІО Парубчак
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2016
22016
Теорія та історія державного управління
ЛМ Івашова, МФ Івашов
Вісник АМСУ, 11, 2014
22014
Публічний діалог як системотворчий феномен новітньої державної політики в Україні
ОВ Радченко, ОМ Крутій, ІО Парубчак
Публічне управління: теорія та практика, 158-165, 2014
22014
Трансформація політичної культури суспільства в умовах демократичного державотворення
ІЗ Держко, ІО Парубчак
Публічне управління: теорія та практика, 198-204, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20