Віктор Пархоменко
Віктор Пархоменко
Ukrainian Nature Conservation Group
Verified email at uncg.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Steppe rodents at the edge of their range: A case study of Spalax microphthalmus in the north of Ukraine
I Zagorodniuk, M Korobchenko, V Parkhomenko, Z Barkaszi
Diversity 26 (3), 188-200, 2018
92018
Могрицький ландшафтний заказник (Сумська область)
КК Карпенко, МП Книш, ОС Родинка, АП Вакал, ВВ Пархоменко, ...
Природничі науки: Збірник наукових праць, 37-42, 2004
42004
XVІ Теріологічна школа-семінар Динаміка популяцій та хижацтво (Поліський заповідник, 2009)
В Пархоменко, І Загороднюк
Праці Теріологічної Школи 11, 148–153, 2012
32012
Матеріали до фауни птахів заповідника Михайлівська цілина та його околиць
ВВ Пархоменко
Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 10: Материалы 13-14 совещаний Рабочей…, 2007
32007
Залеты стервятника на северо-восток Украины
НП Кныш, ИА Бугаев, ВВ Пархоменко, ИИ Кураш
Беркут 14 (2), 270-272, 2005
32005
Фауна чешуекрылых семейства огневки (Lepidoptera, pyralidae) заповедника Михайловская целина
АВ Говорун, ВВ Пархоменко
Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття…, 2003
32003
Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України ("тіньовий список", частина 3)
КБ Борисенко, ОІ Бронсков, ОМ Бронскова, ПА Бузунко, ОВ Василюк, ...
22020
Нові дані про видовий склад та поширення ноктуоїдних лускокрилих (Lepidoptera: Noctuoidea) в Україні
ЮМ Геряк, ЕВ Халаїм, ВМ Сергієнко, ОВ Андріанов, СК Безуглий, ...
Українська ентомофауністика 9 (3), 61, 2018
22018
Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Papilionoformes) околиць біостаціонару Вакалівщина Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
ВВ Пархоменко
Вакалівщина: до 40-річчя біологічного стаціонару Сумського державного…, 2008
2*2008
К фауне пчел (Hymenoptera, Apoidea) Национального природного парка Деснянско-Старогутский
ЕН Дугина, ПН Шешурак, ВВ Пархоменко
Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым: программа и тезисы…, 2006
22006
Находка Cordulegaster annulatus (Odonata, Cordulegasteridae) в Сумской области (Украина)
ПН Шешурак, ВВ Пархоменко
Вестник зоологии 39 (4), 48, 2005
22005
Знахідки комах, занесених до Червоної книги України, в Могрицькому ландшафтному заказнику (Сумська область)
В Пархоменко
Актуальні проблеми дослідження довкілля, 133-134, 2004
22004
До вивчення фауни німфалід (Lepidoptera, Nymphalidae) Сумської області
В Пархоменко
Природничі та гуманітарні науки 2, 86-89, 2003
2*2003
Загибель ссавців на автошляхах північно-східної України
В Пархоменко
Proceedings of the Theriological School 15, 139–149, 2017
12017
Зимова орнітофауна заповідника Михайлівська цілина та його околиць
ВВ Пархоменко
Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства, 55-58, 2010
12010
Раритетні комахи (Insecta) заповідника Михайлівська цілина
ВВ Пархоменко
Відділенню Укураїнського степового природного заповідника Михайлівська…, 2008
1*2008
Медянка (Coronella austriaca) в лесостепи Сумской области (Украина)
НП Кныш, ВВ Пархоменко
Вестник зоологии 38 (3), 52, 2004
12004
Риски строительства водного пути Е40 на территории Беларуси и Украины
ВВ Пархоменко, ОВ Василюк, АВ Варуха
Минск: БГУ, 2021
2021
Animals of Ukrainian Slobozhanshchina and Polissia. Version 1.1. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset
V Parkhomenko
https://doi.org/10.15468/84cs3r, 2021
2021
Будівництво внутрішнього водного шляху Е40 на території Республіки Білорусь: екологічні ризики для України
ОВ Василюк, ВВ Пархоменко, АВ Варуха
Друк Арт, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20