Подписаться
Отич Олена Миколаївна
Отич Олена Миколаївна
доктор пед.наук, професор, проректор з наук.роботи та міжнародних звязків ДВНЗ "УМО" НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене cippe.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
2322009
Естетотерапія
О Федій
852007
Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, 2005
632005
Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2008
572008
Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2011
532011
Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)
ОМ Отич
Олена Миколаївна Отич, 1997
531997
Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія
ОА Федій
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2009
502009
Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту
ОМ Отич
Мистецтво та освіта, 13-17, 2008
442008
Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи
ОМ Отич
Імекс-ЛТД, 2014
392014
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання.Частина перша
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава. ISBN 966-8419-28-6, 2006
33*2006
Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
ГІ Сотська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2011
302011
Методологічні принципи наукового дослідження
ОМ Отич
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія …, 2010
292010
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІІ
ОМ Отич
Інтер Графіка, м.Полтава, Україна., 2006
282006
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІ
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава, Україна. ISBN 966-8419-26-Х, 2006
282006
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
272021
Словник мистецьких термінів
ТВ Шмельова, ГІ Сотська
Видавництво «Стар», 2016
272016
Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти
О Отич
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Moztm/2010_5/21. pdf, 2010
232010
Мистецтво у системi розвитку творчої iндивiдуальностi майбутнього педагога професiйного навчання: теоретичний i методичний аспекти: монографiя
ОМ Отич
182009
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки
Ш Цзюнь-Бо
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
182007
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки
Ш Цзюнь-Бо
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
182007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20