Отич Олена Миколаївна
Отич Олена Миколаївна
доктор пед.наук, професор, проректор з наук.роботи та міжнародних звязків ДВНЗ "УМО" НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене cippe.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
1722009
Естетотерапія
О Федій
1032007
Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, 2005
512005
Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2008
502008
Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2011
442011
Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)
ОМ Отич
Олена Миколаївна Отич, 1997
431997
Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту
ОМ Отич
Мистецтво та освіта, 13-17, 2008
362008
Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія
ОА Федій
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2009
312009
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання.Частина перша
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава. ISBN 966-8419-28-6, 2006
27*2006
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІІ
ОМ Отич
Інтер Графіка, м.Полтава, Україна., 2006
242006
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІ
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава, Україна. ISBN 966-8419-26-Х, 2006
242006
Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи
ОМ Отич
Імекс-ЛТД, 2014
232014
Методологічні принципи наукового дослідження
ОМ Отич
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія …, 2010
222010
Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
ГІ Сотська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2011
192011
Мистецька освіта як складова система неперервної професійної освіти
О Отич
Професійна освіта: педагогіка і психологія/за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало, Т …, 2003
172003
Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти
О Отич
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Moztm/2010_5/21. pdf, 2010
162010
Мистецтво у системi розвитку творчої iндивiдуальностi майбутнього педагога професiйного навчання: теоретичний i методичний аспекти:/Олена Миколаївна Отич
ОМ Отич
162009
Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00. 04 …
ОА Федій
Полтава.–2010.–500 с, 2010
142010
Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти
ОМ Отич
Зб. наук. праць Бердянського педагогічного університету.–Бердянськ: БДПУ, 72-80, 2006
142006
Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання
ГІ Сотська
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008
132008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20