Отич Олена Миколаївна
Отич Олена Миколаївна
доктор пед.наук, професор, проректор з наук.роботи та міжнародних звязків ДВНЗ "УМО" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в cippe.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
2002009
Естетотерапія
О Федій
1072007
Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, 2005
602005
Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2008
552008
Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2011
512011
Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)
ОМ Отич
Олена Миколаївна Отич, 1997
481997
Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія
ОА Федій
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2009
432009
Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту
ОМ Отич
Мистецтво та освіта, 13-17, 2008
392008
Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи
ОМ Отич
Імекс-ЛТД, 2014
282014
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання.Частина перша
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава. ISBN 966-8419-28-6, 2006
26*2006
Методологічні принципи наукового дослідження
ОМ Отич
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія …, 2010
252010
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІІ
ОМ Отич
Інтер Графіка, м.Полтава, Україна., 2006
232006
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІ
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава, Україна. ISBN 966-8419-26-Х, 2006
232006
Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
ГІ Сотська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2011
212011
Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти
О Отич
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Moztm/2010_5/21. pdf, 2010
202010
Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності: дис.… док. пед. наук: 13.00. 04/Федій Ольга Андріївна
ОА Федій
Полтава.–2010.–500 с, 2010
162010
Мистецтво у системi розвитку творчої iндивiдуальностi майбутнього педагога професiйного навчання: теоретичний i методичний аспекти:/Олена Миколаївна Отич
ОМ Отич
162009
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки
Ш Цзюнь-Бо
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
162007
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки
Ш Цзюнь-Бо
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
162007
Мистецька освіта як складова система неперервної професійної освіти
О Отич
Професійна освіта: педагогіка і психологія/за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало, Т …, 2003
162003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20