Отич Олена Миколаївна
Отич Олена Миколаївна
доктор пед.наук, професор, проректор з наук.роботи та міжнародних звязків ДВНЗ "УМО" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в cippe.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
1632009
Естетотерапія
О Федій
1012007
Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, 2005
492005
Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2008
462008
Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2011
442011
Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)
ОМ Отич
Олена Миколаївна Отич, 1997
391997
Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту
ОМ Отич
Мистецтво та освіта, 13-17, 2008
352008
Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія
ОА Федій
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2009
302009
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання.Частина перша
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава. ISBN 966-8419-28-6, 2006
26*2006
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІІ
ОМ Отич
Інтер Графіка, м.Полтава, Україна., 2006
242006
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІ
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава, Україна. ISBN 966-8419-26-Х, 2006
242006
Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи
ОМ Отич
Імекс-ЛТД, 2014
232014
Методологічні принципи наукового дослідження
ОМ Отич
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія …, 2010
212010
Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах
ГІ Сотська
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, 2014
182014
Мистецька освіта як складова система неперервної професійної освіти
О Отич
Професійна освіта: педагогіка і психологія/за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало, Т …, 2003
172003
Мистецтво у системi розвитку творчої iндивiдуальностi майбутнього педагога професiйного навчання: теоретичний i методичний аспекти:/Олена Миколаївна Отич
ОМ Отич
162009
Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти
О Отич
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Moztm/2010_5/21. pdf, 2010
152010
Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00. 04 …
ОА Федій
Полтава.–2010.–500 с, 2010
142010
Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти
ОМ Отич
Зб. наук. праць Бердянського педагогічного університету.–Бердянськ: БДПУ, 72-80, 2006
142006
Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання
ГІ Сотська
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008
132008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20