Отич Олена Миколаївна
Отич Олена Миколаївна
доктор пед.наук, професор, проректор з наук.роботи та міжнародних звязків ДВНЗ "УМО" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в cippe.edu.ua
НазваПосиланняРік
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
1332009
Естетотерапія
О Федій
802007
Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2008
462008
Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, 2005
432005
Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2011
402011
Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)
ОМ Отич
Олена Миколаївна Отич, 1997
351997
Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту
ОМ Отич
Мистецтво та освіта, 13-17, 2008
282008
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання.Частина перша
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава. ISBN 966-8419-28-6, 2006
23*2006
Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія
ОА Федій
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2009
222009
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІІ
ОМ Отич
Інтер Графіка, м.Полтава, Україна., 2006
212006
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІ
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава, Україна. ISBN 966-8419-26-Х, 2006
212006
Мистецька освіта як складова система неперервної професійної освіти
О Отич
Професійна освіта: педагогіка і психологія/за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало, Т …, 2003
152003
Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи
ОМ Отич
Імекс-ЛТД, 2014
132014
Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
ГІ Сотська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2011
132011
Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності: дис.… док. пед. наук: 13.00. 04/Федій Ольга Андріївна
ОА Федій
Полтава.–2010.–500 с, 2010
132010
Мистецтво у системi розвитку творчої iндивiдуальностi майбутнього педагога професiйного навчання: теоретичний i методичний аспекти:/Олена Миколаївна Отич
ОМ Отич
132009
Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти
О Отич
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Moztm/2010_5/21. pdf, 2010
122010
Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання
ГІ Сотська
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008
112008
Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти
ОМ Отич
Зб. наук. праць Бердянського педагогічного університету.–Бердянськ: БДПУ, 72-80, 2006
112006
Психологічні засади мистецької освіти
ОМ Отич
Педагогічні науки: зб. наук. пр. Сумського держ. пед. ун-ту ім. АС Макаренка …, 2003
11*2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20