Підписатись
Отич Олена Миколаївна
Отич Олена Миколаївна
доктор пед.наук, професор, проректор з наук.роботи та міжнародних звязків ДВНЗ "УМО" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в cippe.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
2982009
Естетотерапія
О Федій
1092007
Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2008
832008
Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи
ОМ Отич
Імекс-ЛТД, 2014
712014
Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, 2005
712005
Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2011
662011
Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія
ОА Федій
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2009
612009
Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)
ОМ Отич
Олена Миколаївна Отич, 1997
601997
Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту
ОМ Отич
Мистецтво та освіта 2 (48), 13-17, 2008
542008
Словник мистецьких термінів
ТВ Шмельова, ГІ Сотська
Видавництво «Стар», 2016
502016
Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Г Сотська
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2011
412011
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання.Частина перша
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава. ISBN 966-8419-28-6, 2006
39*2006
Методологічні принципи наукового дослідження
ОМ Отич
Вісник Чернігівського держ. пед. унів-ту 76, 2010
342010
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІІ
ОМ Отич
Інтер Графіка, м.Полтава, Україна., 2006
342006
Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІ
ОМ Отич
ІнтерГрафіка, м.Полтава, Україна. ISBN 966-8419-26-Х, 2006
342006
Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти
О Отич
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Moztm/2010_5/21. pdf, 2010
332010
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки
Ш Цзюнь-Бо
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
282007
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки
Ш Цзюнь-Бо
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
282007
Педагогіка мистецтва у системі мистецьких субдисциплін педагогіки (порівняльний аналіз концептуальних засад)
НЄМ М., Отич О.О.П. Руд-ницька, О.В. Михай-личенко, В.Ф. Орлов, Г.М. Падал ...
О.М. Отич //Мистецька освіта в Україні: теорія і практика /О.П. Рудницька …, 2010
25*2010
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
222014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20