Tymechko Iryna, Тимечко Ірина
Tymechko Iryna, Тимечко Ірина
Institute of regional reasearch named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
132009
Форми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі
ІР Тимечко, ЄЕ Матвєєв
Регіональна економіка, 250-260, 2014
72014
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія/НА Мікула, ЄЕ Матвєєв, ВВ Гоблик, ІР Тимечко та ін.; відп. ред
ВВ Гоблик
НА Мікула—Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України.(Серія …, 2013
72013
Концептуальні підходи до дослідження кон'юнктури транскордонного ринку
НА Мікула, ОІ Пастернак, ІР Тимечко, МО Гусєва
Регіональна економіка, 17-22, 2010
72010
Specific features of organization of new cross-border cooperation forms
N Mikula, Y Matvyeyev, I Tymechko
Problemy współczesnej Europy–ujecie interdyscyplinarne, 31-38, 2014
62014
Прикордонна торгівля як явище соціально-економічного розвитку
НА Мікула, ІР Тимечко
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Міжрегіональне …, 0
6
Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку: монографія
ІР Тимечко
Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України, 2019
52019
Mekhanizmy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii: svitovi praktyky ta napriamky yikh implementatsii v Ukraini [Mechanisms of administrative and financial …
IZ Storonianska
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of …, 2018
52018
Узагальнення підходів щодо сутності територіальної громади України
ІР Тимечко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 164-170, 2017
52017
Організаційно-економічне забезпечення розвитку прикордонної торгівлі
ІР Тимечко
спец. 08.00. 05, 0
5
Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС
ВВ Гоблик, ІР Тимечко
Регіональна економіка, 195-200, 2013
42013
Територіальна громада як суб’єкт транскордонного співробітництва
І Тимечко
Ефективна економіка, 2018
22018
Особливості розвитку прикордонних територіальних громад
ІР Тимечко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 182-186, 2017
22017
Розвиток прикордонної торгівлі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
ІР Тимечко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 107-110, 2015
22015
Концептуальні підходи у дослідженні взаємодії членів територіальних громад на транскордонних ринках
ІР Тимечко
Актуальні проблеми міжнародних відносин.–2014.–Вип 122, 148-156, 2014
22014
Formy vzayemodiyi sub’yektiv ekonomichnykh otnoshenyy v transkordonnoho prostranstve [Forms of interaction of economic relations in cross-border space]
IR Tymechko, YE Matvyeyev
Rehional’na ekonomika–Regional Economy 73 (3), 250-260, 2014
22014
Cross-border market development
I Tymechko, O Demedyuk, O Fedoryshyn, Y Tsybulska
Determinants and sources of development of enterprises in the region …, 2013
22013
The role of functioning the cross-border market of goods in the life of border communities
I Tymechko
Poland—Ukraine: border regions development and cross-border cooperation …, 2013
22013
Транскордонні аспекти формування конкурентоспроможності прикордонних територій
НА Мікула, ІР Тимечко
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2009
22009
Вплив прикордонної торгівлі на розвиток малого підприємництва
І Тимечко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та …, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20