Karminska-Bielobrova М., Кармінська-Бєлоброва М.В. Карминска-Белоброва М.В. Marina Karminska
Karminska-Bielobrova М., Кармінська-Бєлоброва М.В. Карминска-Белоброва М.В. Marina Karminska
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система адміністрування податків в Україні
РЮ Паславська
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 0
20
Організаційні структури управління підприємством
МВ Кармінська-Бєлоброва
Бізнес Інформ, 192-195, 2012
172012
Напрями реформування механізму адміністрування податків
МВ Кармінська-Белоброва
Теорія та практика державного управління, 268-275, 2010
152010
Зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному рівні: проблеми та напрямки
МВ Кармінська-Бєлоброва
Бизнес Информ, 2016
102016
Сутність системи адміністрування податків та особливості її функціонування в Україні
РЮ Паславська
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 58-63, 2013
82013
Адміністративно-правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні в умовах євроінтеграції
МВ Вікторчук
72016
Теоретичні засади розробки механізму управління формуванням прибутку підприємства
НАА Мельничук ГС
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
72016
Особливості податкового адміністрування в умовах розбудови ринкових відносин в Україні
ВЯ Князькова, ЛК Сергієнко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 58-66, 2015
72015
COMPLEXIFICATION METHODS OF INTERVAL FORECAST ESTIMATES IN THE PROBLEMS ON SHORTTERM PREDICTION
OL Yuri Romanenkov, Mariia Danova, V Kashcheyeva, Oleg Bugaienko, M Volk ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018
5*2018
Особливості сучасних концепцій управління персоналом
МВ Кармінська-Бєлоброва
НТУ" ХПІ", 2018
52018
Роль і місце організаційних структур у системі управління підприємством
ВВ Глущевський, ВВ Смородін
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 70-76, 2016
52016
Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю
О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 21-34, 2015
52015
Сучасна стратегія управління персоналом на підприємстві в умовах ринкової економіки
МВ Кармінська-Бєлоброва
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 123-126, 2013
52013
Организационные структуры управления предприятием
МВ Карминская-Белоброва
Бизнес Информ, 2012
52012
Управління матеріальними запасами–ключовий аспект логістичної діяльності сучасного підприємства
ОМ Сумець, ММ Назарян, ММ Федоренко, ПО Бровко, ВЄ Чупир, ...
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім …, 2014
42014
Механізм управління прибутковістю підприємства
МВ Кармінська-Бєлоброва
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2013
42013
Проблеми та механізми реалізації пріоритетних напрямів стратегії розвитку інноваційної політики України в міжнародному підприємництві
ІО Новік, НМ Шматько, МВ Кармінська-Бєлоброва
Baltija Publishing, 2018
32018
Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу
НМ Махначова, ІЮ Семенюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
32016
Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу
НМ Махначова, ІЮ Семенюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
32016
Аналіз наукових підходів до дослідження сутності структури економіки
СВ Гонта
Проблеми і перспективи економіки та управління, 84-90, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20