Follow
Смоляк Віктор Анатолійович, Смоляк Виктор Анатольевич, VIKTOR SMOLIAK
Смоляк Віктор Анатолійович, Смоляк Виктор Анатольевич, VIKTOR SMOLIAK
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк
Х.: ІНЖЕК, 2006
1322006
Базова методика оцінки економічного ризику підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Фінанси України, 15-21, 2002
612002
Improvement of the methodology for assessing the capital adequacy to cover the reinsurance default risk
R Pukała, N Vnukova, S Achkasova, V Smoliak
Economic annals-XXI, 152-156, 2017
272017
Економiчна оцiнка ризику дiяльностi пiдприємств: проблеми теорiї та практики: монографiя
НМ Внукова, ВА Смоляк
222006
Страхування: навч. посібн.
ВА Смоляк
Х.: ВД" ІНЖЕК 272, 2007
132007
Ekonomichna otsinka ryzyku diialnosti pidpryiemstv: problemy teorii ta praktyky [Economic risk assessment of enterprises: problems of theory and practice]
NM Vnukova, VA Smoliak
Kharkiv: INZhEK, 2006
132006
Теоретичні підходи до визначення фінансової стійкості банку
ВА Смоляк, ОЛ Кузенко
Управління розвитком, 104, 2011
122011
Проблеми удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку
ВА Смоляк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com, 2020
112020
Особливості стрес-тестування страхових компаній
НМ Внукова, ВА Смоляк, СА Ачкасова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
92009
The basic method of the economic risk assessing of the enterprises
NM Vnukova, VA Smolyak
Finances of Ukraine 10, 15-21, 2002
9*2002
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія
НМ Внукова
ТО Ексклюзив, 2014
82014
Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств
ВА Смоляк
ступ. канд. екон. наук: спец. 08.07. 01/Національний технічний ун-т …, 2005
72005
Управління розвитком ринків фінансових послуг: монографія
НМ Внукова, ЖО Андрійченко, СА Ачкасова, ОЄ Бажанов, ...
Харьков: АдвА, 2009
62009
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Монографія. Харків, 2006
62006
Алгоритмізація процедури оцінки ризику діяльності підприємств
ВА Смоляк
Управління розвитком, 104-105, 2004
62004
Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства: Науково-метод. рекомендації
НМ Внукова, ОВ Грачов, РП Громика, ВО Калишенко, ВА Смоляк
Х.: ХДЕУ, 2003
52003
Аналіз стану платіжних систем в Україні в контексті європейського вектору розвитку цифрової економіки та глобалізаційно-інтеграційних процесів
І Ситник, І Васильчук, О Колодізєв, К Вжитинська, О Кузьмінова, ...
42022
Ekonomichna otsinka ryzyku diialnosti pidpryiemstv: problemy teorii ta praktyky [Economic evaluation of the risk of enterprises: problems of theory and practice]
NM Vnukova, VA Smoliak
Kh.: INZhEK, 2006
42006
Особливості визначення фінансової стійкості страхових компаній в умовах реформування ринку фінансових послуг
ВА Смоляк
32022
Визначення факторів впливу на рівень фінансової безпеки страхової компанії
ВА Смоляк
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20