Смоляк Віктор Анатолійович, Смоляк Виктор Анатольевич, VIKTOR SMOLIAK
Смоляк Віктор Анатолійович, Смоляк Виктор Анатольевич, VIKTOR SMOLIAK
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк
Х.: ІНЖЕК, 2006
1142006
Базова методика оцінки економічного ризику підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Фінанси України, 15-21, 2002
462002
Економiчна оцiнка ризику дiяльностi пiдприємств: проблеми теорiї та практики: монографiя
НМ Внукова, ВА Смоляк
192006
Improvement of the methodology for assessing the capital adequacy to cover the reinsurance default risk
R Pukała, N Vnukova, S Achkasova, V Smoliak
Economic annals-XXI, 152-156, 2017
102017
Теоретичні підходи до визначення фінансової стійкості банку
ВА Смоляк
Управління розвитком, 104, 2011
102011
Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств
ВА Смоляк
ступ. канд. екон. наук: спец. 08.07. 01/Національний технічний ун-т …, 2005
102005
Проблеми удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку
ВА Смоляк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com, 0
9
Ekonomichna otsinka ryzyku diialnosti pidpryiemstv: problemy teorii ta praktyky [Economic risk assessment of enterprises: problems of theory and practice]
NM Vnukova, VA Smoliak
Kharkiv: INZhEK, 2006
82006
Особливості стрес-тестування страхових компаній
НМ Внукова, ВА Смоляк, СА Ачкасова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
72009
Алгоритмізація процедури оцінки ризику діяльності підприємств
ВА Смоляк
Управління розвитком, 104-105, 2004
72004
Bazova metodyka otsinky ekonomichnoho ryzyku pidpryyemstv [The basic method of estimating the economic risk enterprises]
NM Vnukova, VA Smolyak
Finansy Ukrayiny 10, 15-21, 2002
62002
Управління розвитком ринків фінансових послуг: монографія
НМ Внукова, ЖО Андрійченко, СА Ачкасова, ОЄ Бажанов, ...
Харьков: АдвА, 2009
52009
Страхування
ВА Смоляк
Х.: ІНЖЕК 272, 2007
52007
The basic method of the economic risk assessing of the enterprises
NM Vnukova, VA Smolyak
Finances of Ukraine 10, 15-21, 2002
52002
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія
НМ Внукова, НН Внукова
ТО Ексклюзив, 2014
32014
Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація
ЮВ Ковтуненко, ЕВ Оголенко
Економіка. Фінанси. Право, 41-43, 2017
12017
Валютне регулювання: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня
ВА Смоляк
2019
Розвиток фінансових послуг: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ОМ Колодізєв, ВА Смоляк
2019
Фінанси: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня
ВА Смоляк
2019
Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг: монографія
НМ Внукова, Р Пукала, ВА Смоляк, НН Внукова
Ексклюзив, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20