Любов Слівінська | Lubov Slivinska
Любов Слівінська | Lubov Slivinska
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Біохімічні методи дослідження крові тварин
ВІ Левченко, ЮМ Новожицька, ВВ Сахнюк, МЯ Тишківський, ...
Білоцерківський ДАУ, 2004
242004
The influence of a mineral-vitamin premix on the metabolism of pregnant horses with microelemetosis
AG Shcherbatyy, LG Slivinska, BV Gutyj, VI Golovakha, AV Piddubnyak, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 2 (8), 2017
162017
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
152010
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, ВІ Головаха, ДВ Морозенко, ...
Білоцерківський НАУ, 2017
122017
Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів
ВІ Левченко, ВМ Соколюк, ВМ Безух, МЯ Тишківський, ВО Гарькавий, ...
Білоцерківський ДАУ, 2002
122002
Еритроцитопоез та обмін заліза у тільних корів
ЛГ Слівінська
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць.–Біла Церква, 182-188, 2006
72006
Anemichnyi syndrom za khronichnoi hematurii koriv [Anemic syndrome in chronic hematuria of cows]: monohrafiia
LH Slivinska
Lviv: SPOLOM (in Ukrainian), 2013
52013
Уміст у крові кісткових маркерів метаболізму за остеодистрофії корів
ЛГ Слівінська
Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць.–Біла Церква, 151-155, 2011
52011
Вміст заліза, кобальту, міді, вітаміну В12 та фолієвої кислоти у крові корів, хворих на хронічну гематурію
ЛГ Слівінська
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.–Вип 51, 85-90, 2008
52008
Профілактика шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят з використанням аскорбінатів мікроелементів і пробіотика
МЄ Павлов, ВІ Левченко, ЛГ Слівінська
52007
Лікувально-профілактична ефективність мінеральновітамінного преміксу Мармікс за гіпокобальтозу і гіпокупрозу кобил
СЛГ Щербатий А.Р
Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені СЗ …, 2013
42013
Корекція гемопоезу у сухостійних корів в умовах Західного регіону України
ЛГ Слівінська
Вісник Білоцерків. держ. аграр. унту: зб. наук. праць.–2008.–Вип 45, 156-162, 2008
42008
Klinichna diahnostyka vnutrishnikh khvorob tvaryn [tekst]: pidruchnyk
VI Levchenko
Shcherbatyi, AR, Slivinska LH, Drachuk, AO (2010). Rezultaty …, 2004
42004
Премікс для корекції обміну речовин у жеребних кобил “Мармікс”. Патент на корисну модель № 59288 від 10.05. 2011 р.; заявл. 22.10. 2010; опубл. 10.05. 2011
АР Щербатий, ЛГ Слівінська
Бюл, 0
4
Metabolic syndrome of horses during physical activity (diagnostics criteria)
IA Maksymovych, LG Slivinska
The Animal Biology 19 (4), 36-42, 2017
32017
The prevention of liver disease in laying hens
VY Dunets, LG Slivinska
Scientific Messenger o f Lviv National University of Veterinary Medicine an …, 2017
32017
The influence of selenium and germanium on separate links of pathogenesis of gastroenteritis of calves
GA Zinko, LG Slivinska
Biology of animals 17 (2), 58-64, 2015
32015
Вплив препаратів селену та германію на окремі ланки патогенезу гастроентериту у телят/ЛГ Слівінська, ГО Зінко
ЛГ Зінко, ГО, Слівінська
Біологія тварин 17 (2), 57-64, 2015
3*2015
Аналіз мінерального складу кормів і раціону годівлі кобил
ЛГ Слівінська, АР Щербатий, СК Демидюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
32012
Стан кісткового метаблізу за остеодистрофії корів
ЛΓ Слівінська
Науковий вісник Луганського нац. аграр. унту.–Луганськ, 223-227, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20