Follow
Роман Жесан
Роман Жесан
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням відновлюваних джерел в умовах селянського (фермерського) господарства: дис. кандидата технічних наук: 05 …
РВ Жесан
К, 2001
122001
Методика вибору структури і складу систем електропостачання з відновлювальними джерелами
ТГ Сабірзянов, МВ Кубкін, ВП Солдатенко
КНТУ, 2011
112011
Автоматизована система керування автономним енергопостачанням на основі комбінованих вітро-сонячних установок
ОП Голик, РВ Жесан
Відновлювана енергетика, 23, 2010
82010
Нейроадаптивний контур нечiткої системи керування енергопостачанням на основi енергiй вiтру та сонця
ОП Голик, РВ Жесан, ВН Штепа
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 133-142, 2011
72011
Розрахунок основних параметрів фотоелектричної системи для автоматизації енергопостачання автономного споживача в умовах Кіровоградського регіону
ОП Голик, РВ Жесан
Відновлювана енергетика ХХІ століття: матеріали ІХ міжнародної конф, 15-19, 2008
72008
Одержання імовірнісних характеристик та законів розподілу швидкостей вітру на основі аналізу даних метеоспостережень
ОП Голик, РВ Жесан
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету–Вип 8, 57-66, 0
6
Аналіз даних метеорологічних спостережень за інтенсивністю сонячної радіації в Кіровоградському регіоні з метою створення системи автоматичного керування автономним …
ОП Голик, РВ Жесан
КНТУ, 2009
52009
Визначення аналітичного виразу імовірності надходження інтенсивності сонячного випромінювання.
ЗВО Голик О. П., Жесан Р. В.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове …, 2015
4*2015
Енергозабезпечення селянських (фермерських) господарств на основі сонячної енергії в умовах Кіровоградського регіону
ОП Голик, РВ Жесан, АС Краснюк
КНТУ, 2011
42011
Автоматизоване керування процесом автономного енергопостачання на основі вітро-сонячних установок та резервної електростанції
ОП Голик, РВ Жесан, ІА Березюк
Харків: ХНТУСГ, 2011
42011
Апаратна реалізація автоматизованої системи автономного енергопостачання
ОП Голик, РВ Жесан, ІВ Волков, ІА Березюк
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 203-209, 2012
32012
Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва
ЄП Босов, РВ Жесан, ВМ Каліч, ОП Голик, ВО Зубенко
ЦНТУ, 2022
22022
Технології організації дистанційного навчання в Україні
ОП Голик, ВМ Каліч, РВ Жесан, ІВ Волков
ЦНТУ, 2021
22021
Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії. Частина 1. Навчальний посібник
ОП Голик, РВ Жесан, ІВ Волков, ОО Чеканов, ІА Березюк
Лисенко ВФ, 2020
22020
Теоретичне обґрунтування вибору типу вітродвигуна для фермерських та індивідуальних господарств
ВО Кондратець, АМ Мацуй, РВ Жесан, ОМ Сербул
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 61-68, 2012
22012
Аналіз можливостей задоволення енергетичних потреб автономного споживача за рахунок відновлюваних джерел енергії
ОП Голик, РВ Жесан, ЯВ Степанова
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
22012
Моделювання імовірності надходження сонячної радіації для систем очищення від нафтових забруднень
ОП Голик, РВ Жесан, М Ісмаіл
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО …, 2019
12019
Прийняття рішень в умовах вибору оптимального складу системи
ОП Голик, РВ Жесан
КНТУ, 2016
12016
Шляхи енергозбереження у комунально-побутовому господарстві України в світлі зростання тарифів та більш широкого запровадження відновлюваних джерел енергії
РВ Жесан, ОП Голик, АА Попок
КНТУ, 2016
12016
Методика автоматизації процесу керування електропостачанням фермерського господарства від автономних джерел енергії.
КВМ Голик О. П., Жесан Р. В.
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
1*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20