Сергійчук Сергій Ілліч
Сергійчук Сергій Ілліч
доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Verified email at nuos.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження методів вимірювання продуктивності праці [Електронний ресурс]
СІ Сергійчук
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2008
72008
Чинники підвищення продуктивності праці: сутність, класифікація та умови зростання продуктивності праці
СІ Сергійчук
Науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки", 250-253, 2012
52012
Стан і напрями регіональної політики розвитку підприємницької діяльності в умовах децентралізації
СІ Сергійчук, КІ Ковальова
Ефективна економіка, 2018
32018
Класифікація чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Проблемы и перспективы экономики и управления, 66-71, 2012
32012
Дослідження практики управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 139-147, 2008
32008
Адаптація бізнес-планування до умов світової глобалізації при формуванні й розвитку малого бізнесу
СІ Сергійчук
Регіональна торгово-промислова палата миколаївської області, 2014
2*2014
Провідні напрями економічного та соціального розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Вісник Хмельницького національного університету, 240-245, 2013
22013
Інтеграційний підхід з управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук
Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації, 165-167, 2011
22011
Систематизація понятійного апарату в сфері управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук, КВ Красночубенко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 142-150, 2008
22008
Еволюція поглядів на управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук, ПМ Карась
Вісник Хмельницького національного університету 1 (1), 167-172, 2008
2*2008
Управління продуктивністю праці через редукцію витрат й результатів праці
СІ Сергійчук
Вісник Хмельницького національного університету 3 (3 (111)), 44-50, 2008
22008
Проблеми інвестування в людський потенціал України
СІ Сергійчук
Вісник Хмельницького національного університету 1 (3 (109)), 75-77, 2008
22008
Систематизація процесу управління продуктивністю праці
СІ Сергійчук
ВІСНИК, 2244, 2008
22008
Управління продуктивністю індивідуальної праці
СІ Сергійчук
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5 (95)), 225-232, 2007
22007
Проблеми управління результативністю праці на підприємстві
ПМ Карась
Вісн. ХНУ. Сер. Економічні науки.–Хмельницький: ХНУ, 44-46, 2006
22006
Проблеми та перспективи нормування праці спеціалістів фінансово–кредитних установ
ПМ Карась, СІ Сергійчук, ТВ Якушова
Бізнес-навігатор, 120-125, 2013
12013
Національне бюро кредитування, як інститут поліпшення кредитно-грошової системи України
ПМ Карась, ЛО Гришина, СГ Сергійчук
КНТУ, 2013
12013
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт з курсу" Проектний аналіз"
СІ Сергійчук
12012
Особливості управління персоналом машинобудівних підприємств на засадах активізації інноваційної діяльності
ЛО Гришина, ПМ Карась, СІ Сергійчук
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисциплін:" Інвестування"," Інвестиційний менеджмент"
СІ Сергійчук
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20