Ярина Лещук
Ярина Лещук
асистент кафедри внутрішньої медицини №1, Львівський національний медичний університет імені Данила
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагноз у клініці внутрішніх хвороб: вирішені та дискусійні питання
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СА Кристопчук, УО Абрагамович, ...
Український терапевтичний журнал 2, 107-111, 2007
22007
Iodine induced thyroid disorders in the practice of a cardiologist
MF Y. Leshchuk, O. Makar, N. Izhytska
Disaster Emerg Med J. 2 (3), 120-124., 2017
2017
CURRENT APPROACH TO HYPERLIPIDEMIA FROM THE PERSPECTIVE OF A GASTROENTEROLOGIST: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
OO ABRAHAMOVYCH, MO ABRAHAMOVYCH, YL LESHCHUK, ...
Львівський медичний часопис/Acta Medica Leopoliensia 20 (1), 95-103, 2014
2014
Гіперліпідемії: сучасний погляд на проблему з позиції ґастроентеролоґа (огляд літератури та опис клінічного випадку)
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, ЯЛ Лещук, СА Кристопчук, ...
Acta medica Leopoliensia 20 (1), 95-103, 2014
2014
Спосіб визначення ступеня тяжкості цирозу печінки та проґнозування функціонального класу цирозного хворого
О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович, У.О. Абрагамович, Я.Л. Лещук, М.Р. Ферко ...
2013
Неходжкінські лімфоми: сучасний погляд на проблему та опис клінічного випадку
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович, Г.Л. Столяр, Н.Р. Готь
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 4 (64), 103-111., 2013
2013
Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у чоловіків з вторинним остеопорозом, зумовленим резекцією шлунку внаслідок ускладненої виразкової хвороби
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович, А.Б. Федець, С.А. Кристопчук, Л.І. Гусак
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 1 (61), 74-79., 2013
2013
Ефективність застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Нelicobacter pylori
О.О. Абрагамович, Я.Л. Лещук
XІІІ конґрес світової федерації українських лікарських товариств – Львів …, 2010
2010
Вплив флуренізиду на клініко-лабораторні показники та варіабельність серцевого ритму при лікуванні виразкової хвороби
О.О. Абрагамович, Л.І. Петрух , С.А. Кристопчук, А.Б. Федець
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 4 (52), 70-78., 2010
2010
Вплив флуренізиду на клініко лабораторні показники та варіабельність серцевого ритму при лікуванні виразкової хвороби
ОО АБРАГАМОВИЧ, ЛІ ПЕТРУХ, ЯЛ ЛЕЩУК, СА КРИСТОПЧУК, ...
2010
Епоніми в гепатолоґії
М.О. Абрагамович, О.О. Абрагамович, У.О. Абрагамович, Я.Л. Лещук
Львів: ПП "Кварт", 2009
2009
Гемохроматоз: сучасні принципи діаґностики та лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович, І.О. Пасічна, У.О. Абрагамович
Практична медицина. 14 (2), 50-60., 2008
2008
Ефективність Рояль Джеллі (маточкового молочка) та Алоє-вера гелю (натурального соку алоє) у комплексному лікуванні поєднаних уражень внутрішніх органів у шахтарів, робітників …
О.О. Абрагамович, Я.Л. Лещук, В.В. Мазур, Ю.О. Поспішіль, М.О. Абрагамович ...
Львівський медичний альманах (Acta Medica Leopoliensia). 14, 26-30., 2008
2008
Вплив флуренізиду на кислототвірну функцію шлунка у хворих з Нр-асоційованою виразковою хворобою
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович
Львівський медичний альманах (Acta Medica Leopoliensia). 14, 117-120., 2008
2008
Анемічний синдром: сучасні засади діаґностики та лікування
О.О. Абрагамович, Я.Л. Лещук, А.В. Петрух
Львів: ПП "Кварт", 2007
2007
Ефективність флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Нelicobacter pylori
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович
Практична медицина. 3, 50-57., 2007
2007
Особливості стану веґетативної нервової системи в осіб з Нр (+) виразковою хворобою за результатами дослідження варіабельності серцевого ритму та її зміни під впливом …
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович
Львівський медичний альманах (Acta Medica Leopoliensia). 1, 59-63., 2007
2007
Діаґноз в клініці внутрішніх хвороб: вирішені та дискусійні питання
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович, С.А. Кристопчук
Український терапевтичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 2, 107-111., 2007
2007
Гомоцистеїн: сучасні погляди на метаболізм та його значення в патоґенезі уражень гепатобіліарної системи та інших внутрішніх органів
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович, А.Б. Федець
Практична медицина. 2 (34), 145-156., 2007
2007
Апудома-карциноїд з карциноїдним синдромом: сучасні принципи діагностики та ефективність комплексного лікування з використанням соматуліну
Я.Л. Лещук, О.О. Абрагамович, У.О. Абрагамович, А.Б. Федець
Практична медицина. 2 (34), 36-52., 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20