Follow
Olha Demedyuk,  , . . , O. Demedyuk, . . ,  , Olha Zhuk
Olha Demedyuk, , . . , O. Demedyuk, . . , , Olha Zhuk
" .. "
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
: :
,
̲ : , 2017
19*2017
Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid [The development of cross-border cooperation: scientific and analytical report]
VS Kravtsiv
NAN Ukraine. SI Institute for Regional Studies of NAN Ukraine URL: http, 2017
152017
Terytorialnyi rozvytok i rehionalna polityka
I Storonianska
Stratehuvannia rehionalnoho rozvytku na zasadakh smart-spetsializatsii, 2020
82020
Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva
VS Kravtsiv
Tinovyy sektor v ekonomitsi prykordonnykh terytoriy [The development of, 2018
62018
̳
. - . , 2010
62010
Cluster Component of Sustainable Regional Development: Romanian Practice and Ukrainian Realities
V Liashenko, N Trushkina
, 2021
52021
Rekomendatsiyi shchodo vprovadzhennya novykh form transkordonnoho spivrobitnytstva [Recommendations on introduction of new forms of cross-border cooperation]
NA Mikula
Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2010
52010
Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva [Development of crossborder cooperation, scientific and analytical report]
VS Kravtsiv
Lviv: The National Academy of Sciences of Ukraine, 2015
42015
,
- , 92-97, 2017
32017
The Institutional and Legal Framework for the Development of the Transport Infrastructure in the Cross-border area between EU and Ukraine
K Prytula, A Maksymenko, O Demedyuk
Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu 86 (3), 47-67, 2019
22019
Cross-border cooperation between Ukraine and the EU member states: problems and development perspectives
Y Kalat, O Demedyuk
Achievements, Contemporary Approaches and Perspectives in the Evaluation of, 2018
22018
Peculiarities of social and economic development of bordering oblasts under EU-Ukraine Association Agreement: according to the experts' assessments
KM Prytula, OI Pasternak, YY Kalat, OB Tsisinska, OP Demedyuk
, 91-101, 2017
22017
Cross-border market development
I Tymechko, O Demedyuk, O Fedoryshyn, Y Tsybulska
Determinants and sources of development of enterprises in the region, 2013
22013
Development tendencies of the new forms of cooperation in Ukrainian-Polish cross-border space
N Mikula, O Demedyuk
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 27, 70-79, 2012
22012
Cross-border approach to regions smart specialization: experience of the EU member states
O Demedyuk, K Prytula
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 7 (3), 36-48, 2020
12020
, 96, 2020
12020
Influence of European integration processes on social and economic convergence of regions in Ukraine-EU cross-border space
K Prytula, O Demedyuk, Y Kalat
Współczesne Problemy Zarządzania 6 (2 (13)), 147-160, 2018
12018
, 2011
12011
Methodology for Assessing the Prospects for Developing the Border Crossing Point Network of Ukraine
K Prytula, A Maksymenko, O Demedyuk, Y Kalat, I Kyryk
Science and innovation 18 (3), 37-48, 2022
2022
ϲ Ͳ ̲ ղ ò ( ² )
ϲ- : ί Ҳ, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20