Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти і науки України
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т
Т 1 (0), 2012
452*2012
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Выща шк., 1988
4491988
Курс налогового права: в 6 т.
НП Кучерявенко
Х.: Легас 2, 525-526, 2004
3842004
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар
К.: Правова єдність, 2008
342*2008
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 2008
3412008
Контроль та нагляд у державному управлінні
В Гаращук
Folio, 2002
3292002
Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації
МІ Хавронюк
Юрисконсульт, 2006
3232006
Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
ВМ Гаращук
Ярослава Мудрого, 4, 2003
3122003
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
2962009
Звільнення від кримінальної відповідальності
ЮВ Баулін
Вісник Асоціації кримінального права України, 2013
2702013
Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія
ЮВ Баулін
Київ : Атіка, 2004
270*2004
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
2431982
Налоговое право: учебник
НП Кучерявенко
Харьков: Легас 490, 2001
2342001
Корпоративне управління: навч. посіб.
ДВ Задихайло, ОР Кібенко, ГВ Назарова
Х.: Еспада 688, 65.9, 2003
2252003
Конституция Украины: проблемы теории и практики
ЮН Тодыка
Х.: Факт, 336-337, 2000
1982000
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право 19, 2005
1972005
Уголовное право Украины. Общая часть
МИ Бажанов
Днепропетровск: Пороги 167, 1992
1971992
Філософія права: словник
ВА Бачинін, ВС Журавський, МІ Панов
К.: Ін Юре, 2003
1872003
Назначение наказания по советскому уголовному праву
МИ Бажанов
Вища школа,, 1980
1841980
Допрос: тактика и психология
ВЕ Коновалова
Х.: Консум, 44-45, 1999
1791999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20