Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти і науки України
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т
Т 1 (0), 2012
560*2012
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Выща шк., 1988
5201988
Курс налогового права: в 6 т.
НП Кучерявенко
Х.: Право 4, 2002
4312002
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 4, 2008
4042008
Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації
МІ Хавронюк
Юрисконсульт, 2006
3922006
Контроль та нагляд у державному управлінні
В Гаращук
Folio, 2002
3782002
Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
ВМ Гаращук
Ярослава Мудрого, 4, 2003
3672003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар
К.: Правова єдність, 2008
362*2008
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
3482009
Звільнення від кримінальної відповідальності
ЮВ Баулін
Вісник Асоціації кримінального права України, 2013
3102013
Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія
ЮВ Баулін
Київ : Атіка, 2004
310*2004
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
2862005
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
2731982
Корпоративне управління: Навчальний посібник
ДВ Задихайло, ОР Кібенко, ГВ Назарова
Х.: Еспада, 290-297, 2003
2572003
Налоговое право: учебник
НП Кучерявенко
Харьков: Легас 490, 2001
2512001
Правові проблеми фінансового контролю в Україні
ЛА Савченко
дис.… д–ра юрид. наук 12 (07), 2002
2462002
Уголовное право Украины. Общая часть
МИ Бажанов
Днепропетровск: Пороги 167, 1992
2391992
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право, 144, 2005
2342005
Конституция Украины: проблемы теории и практики
ЮН Тодыка
Х.: Факт, 336-337, 2000
2292000
Допрос: тактика и психология
ВЕ Коновалова
Харьков: Консум 157, 1999
2261999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20