Наталія Василівна Гудзь/Hudz N.V.
Наталія Василівна Гудзь/Hudz N.V.
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
932019
Історія обліку та контролю господарської діяльності: навч. посібник
МС Пушкар, НВ Гавришко, РВ Романів
Тернопіль: Карт-бланш, 2003
742003
Бухгалтерський облік: навч. посібник для внз
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
К.: Центр учб. літ, 89, 2016
542016
Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України)
НВ Гавришко
232001
Бухгалтерський облік: навчальний посібник
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Київ: ЦУл 424, 2016
152016
Бухгалтерський облік
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Київ: ЦУЛ, 2015
122015
Взаємозв’язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, платоспроможність
ЯСВ Гавришко Н.В.
Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу …, 2006
82006
Бухгалтерський облік. 2-е вид. перероб і доп: навч. посіб
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Київ: ЦУЛ, 2016
62016
Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. І доп
НВ Гудзь
Навч. посіб./НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів.–К.: Центр учбової літератури, 2016
62016
Бухгалтерський облік: навч. посіб./РВ Романів, НВ Гудзь, ПН Денчук (гриф МОНМ та СУ Лист № 1/11-20109 від 27.12. 2012р.)
НВ Гудзь
К.: ЦУЛ 425, 2015
62015
Баланс як метод обліку та форма звітності
НВ Гудзь, НМ Підлужна
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
62010
Бухгалтерський облік: підручник
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НЯ Микитюк
Т.: ТНЕУ, 2017
42017
Фінансова звітність підприємств відповідно до П (С) БО та МСФЗ: проблеми гармонізації
НВ Гудзь
Тернопіль: ТНЕУ, 2015
42015
Бухгалтерський облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НЯ Микитюк, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
22018
Гармонізація бухгалтерського обліку в Україні на основі МСФЗ
НВ Гудзь
Чернігів: Чернігігівський національний технологічний університет, 2016
22016
Аналіз ліквідності: проблеми узгодженості розрахунку показників
ЯС Гавришко Н.В.
Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу …, 2006
22006
Облікова модель формування фінансових результатів діяльності в умовах евроінтеграційних процесів в Україні
НВ Гудзь
Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання Мукачівського …, 2017
12017
Звіт про рух грошових коштів: проблеми формування
НВ Гудзь
Львів: ЛІКА, 2015
12015
Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні
ЗМВ Задорожний, ЯД Крупка, ІЯ Омецінська, РВ Романів, НВ Гудзь, ...
ТНЕУ, 2015
12015
Проблеми обліку фінансової та інвестиційної діяльності
НВ Гудзь
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20