Наталья Толстых
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки
Н Толстих
Український соціум, 81-85, 2003
212003
Сучасні показники рівня життя населення і методики їх вимірювання
Н Толстих
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 108-113, 1991
91991
Соціальні наслідки радикальних економічних трансформацій в Україні
А Арсеєнко, Н Толстих
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 259-270, 2014
52014
Современные показатели уровня жизни населения и методики их измерения
Н Толстых
Социология: теория, методы, маркетинг, 1999
31999
ДИНАМІКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ 14 АНАЛІЗ) 15 16 Спеціальність 22.00. 04-економічна соціологія 17 18
НВ Толстих
21999
СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Н ТОЛСТИХ
Україна в гло-балізованому світі: зб. наукових праць НАН України, 104-106, 2007
12007
Які реформи потрібні економіці України: думка населення
Н Толстих
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 274-285, 2016
2016
Уровень жизни рабочих современной Украины
Н Толстых
Соціальні виміри суспільства, 345-356, 2015
2015
Колапс «транзитологічних» ілюзій у сучасному українському суспільстві
А Аресеєнко, Н Толстих
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 140-155, 2015
2015
Добробут і ринкові реформи в оцінках населення України
Н Толстих
Вектори змін українського суспільства, 254-276, 2014
2014
Социальные ориентиры развития современной экономики
Н Толстых
Социологический альманах, 147-152, 2014
2014
Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні
Т Петрушина, Н Толстих
Український соціум, 26-36, 2014
2014
Социальное исключение в условиях глобального экономического кризиса
Н Толстых
Соціальні виміри суспільства. Зб.наук.праць., 274-283, 2013
2013
Споживчі можливості населення сучасної України
Н Толстих
Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний …, 2013
2013
СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЖИТТЯ В ОЦІНКАХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
НВ Толстих
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15