Підписатись
Валентина Каліш Valentina Kalish Каліш В. А. Калиш В. А.
Валентина Каліш Valentina Kalish Каліш В. А. Калиш В. А.
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Функціонально-комунікативний підхід до слова у мовній освіті вчителів початкових класів
ВА Каліш
К, 1995
101995
Лексичні вправи у системі фахової підготовки сучасного вчителя-словесника
ВА Каліш
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2015
42015
Когнітивно-дискурсивний підхід у лінгвометодиці вищої школи
ВА Каліш
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018
32018
Формування лінгвосоціокультурної компетент-ності студентів-філологів засобами фольклору
ВА Каліш
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
12017
Підготовка майбутнього вчителя до формування у молодших школярів текстотворчої компетентності
ВА Каліш, ВО Собко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2015
12015
Формування лексико-семантичної компетенції майбутніх учителів-словесників на когнітивно-комунікативній основі
ВА Каліш
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
12014
Підготовка вчителя-словесника до роботи з текстом на когнітивно-комунікативній основі
ВА Каліш, ВО Собко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (64), 245-249, 2013
12013
Формування лексикологічної компетентності майбутніх учителів-словесників у процесі вивчення морфологічних явищ
В Каліш
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 191-197, 2012
12012
Формування текстологічної компетентності молодших школярів у процесі роботи над висловлюваннями типу описів/ВА Каліш, ВО Собко
В Каліш
Лінгводидактика: теорія, методика, досвід: збірник наукових праць/[За заг …, 0
1
Історія української мови
НС Медвідь, ДА Марєєв, ВА Каліш
ГНПУ ім. О. Довженка, 2023
2023
Вивчення складного речення здобувачами вищої філологічної освіти як засобу синтаксичної організації епістолярного тексту (на матеріалі епістолярію О. Довженка)
ВА Каліш
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2021
2021
Метафора в поезіях Д. Павличка
ВА Каліш
ДЗ" Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка, 2020
2020
ТВОРЧІСТЬ О. ДОВЖЕНКА У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
ВА Каліш
ВІСНИК, 141, 2019
2019
Формування морфологічної компетенції студентів-філологів
ВА Каліш
2019
АВ Ілленко
ВА Каліш
Редакційна колегія, 135, 2018
2018
Комунікативно-функціональний підхід як засіб удосконалення комунікативних умінь майбутніх учителів-словесників
ВА Каліш
Суми, 2018
2018
Лінгвометодичні умови застосування естетичного підходу до вивчення мови у процесі професійного становлення майбутніх філологів
ВА Каліш
ДЗ" Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка, 2018
2018
Принципи навчання фонетичної стилістики української мови в педагогічних закладах вищої освіти
ГС Руда
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 81-85, 2018
2018
Формування громадянської свідомості майбутніх філологів у процесі вивчення лінгвістичних курсів
ВА Каліш
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2017
2017
Науково-педагогічна спадщина ВО Сухомлинського у процесі формування особистості вчителя-словесни
В Каліш, В Собко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20