Світлана Сургова / Svitlana Surgova
Світлана Сургова / Svitlana Surgova
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників у вищому навчальному закладі: автореф.… канд. пед. наук: спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»
СЮ Сургова
Словянск, 2012
52012
Превенция—актуальное направление в профессиональной подготовке социальных работников
СЮ Сургова, НВ Столярчук
Studia Humanitatis, 2015
22015
Розвиток особистісних якостей студентів інженерних спеціальностей у процесі професійної підготовки
СЮ Сургова
Наукові праці ЧДУ імені Петра Могили, 84-88, 2006
22006
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
СЮ Сургова
Наукові праці. Педагогіка 291 (279), 2017
12017
POLITICAL CONSCIOUSNESS AS PART OF THE FORMING PROCESS OF STUDENT YOUTH CIVIC ACTIVITY
SSYFO Leonidivna
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied …, 2020
2020
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
СС Ю.
тези доп.Лісабонський договір – 10 років після набуття чинності. Що …, 2019
2019
Громадянська активність студентської молоді як основа формування громадянського суспільства
СС Ю.
Міжнародна науково-методична конференції «Ольвійській форум: Залучення …, 2019
2019
Формування культури безпеки у населення України
ССЮПЮ В
Збірка тез наукових доповідей Проблематика надзвичайних ситуацій виробничого …, 2019
2019
The role of personality oriented technologies in the professional and practical training of future social workers
OF Svitlana Surgova
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied …, 2019
2019
Ортобіоз як безпековий аспект успішної діяльності соціальних працівників в умовах європейської інтеграції
СІС С. Ю. Сургова
Міжнародна конференція "Ольвійський форум 2018", 100-102, 2018
2018
Велнес-консультування в роботі з клієнтами похилого віку
СС Ю.
IV Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна робота: становлення …, 2018
2018
Ортобіотика як здоров'язберігаюча технологія навчання майбутніх соціальних працівників
СС Ю.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 150 …, 2018
2018
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ КЛІЄНТІВ З РОЗЛАДАМИ ПСИХИКИ ТА ПОВЕДІНКИ
СЮ Сургова
Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 136, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
СС Ю.
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
2018
Виховна система ВО Сухомлинського як основа формування моральних якостей майбутніх фахівців
СВ Cургова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2018
2018
Сучасні методи роботи соціального працівника з клієнтами, що мають особливі потреби
СС Ю.
Всеукраїнська науково-методична конференція "Могилянські читання -2017", 28-30, 2017
2017
Історичні аспекти розвитку соціального захисту дітей в країнах Європи в 17-21 століттях
СС Ю.
Міжнародна конференція "Ольвійський форум 2017", 33-36, 2017
2017
Застосування технології контекстного навчання в процесі професійної підготовки майбутнього соціального працівника
СС Ю.
Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв 291 (276), 82-86, 2017
2017
Методика визначення особистісного компоненту готовності до превентивної діяльності майбутнього соціального працівника
СЮ Сургова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
2017
Розробка педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності
СС Ю.
Міжнародна конференція "Ольвійський форум 2016", 11-13, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20