Світлана Сургова / Svitlana Surgova
Світлана Сургова / Svitlana Surgova
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників у вищому навчальному закладі: автореф.… канд. пед. наук: спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»
СЮ Сургова
Словянск, 2012
62012
Превенция—актуальное направление в профессиональной подготовке социальных работников
СЮ Сургова, НВ Столярчук
Studia Humanitatis, 2015
22015
Розвиток особистісних якостей студентів інженерних спеціальностей у процесі професійної підготовки
СЮ Сургова
Наукові праці ЧДУ імені Петра Могили, 84-88, 2006
22006
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
СЮ Сургова
Наукові праці. Педагогіка 291 (279), 2017
12017
Державна політика у сфері подолання та протидії насильству в сім’ї: досвід України та Ізраїлю
S Surgova, O Faichuk
Public Administration and Regional Development, 816-836, 2020
2020
V. O. Sukhomlynsky Educational System as а Forming Basis for Personality Moral Qualities (On the occasion of the 100th birthday)
OF Svitlana Surgova
Bulgarian Journal оf Educational Research аnd Practice.Pedagogy 4 (92), 569-678, 2020
2020
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL THERAPY EFFICIENCY FOR WOMEN, VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
SSOF Tsvetkov M.
Габітус 1 (18), 134-140, 2020
2020
Особливості організації та проведення психолого-педагогічної практики майбутніх філологів за умов дистанційного навчання
СС Юріївнв, ФО Леонідфівна
Педагогічні науки, 87-93, 2020
2020
СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ–РУШИЙНА СИЛА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
СЮ Сургова
ПРОГРАМА та ТЕЗИ, 53, 2020
2020
State policy in the field of overcoming and countering domestic violence: the experience of Ukraine and Israel
S Surgova, O Faichuk
Public Administration and Regional Development, 816-836, 2020
2020
Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 «Соціальна робота»
ЮВ Палагнюк, СЮ Сургова
ЧНУ ім. Петра Могили, 2020
2020
Методичні вказівки для виконання курсових робіт зі спеціальності 231 «Соціальна робота»
ЮВ Палагнюк, СЮ Сургова
ЧНУ ім. Петра Могили, 2020
2020
POLITICAL CONSCIOUSNESS AS PART OF THE FORMING PROCESS OF STUDENT YOUTH CIVIC ACTIVITY
SSYFO Leonidivna
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied …, 2020
2020
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
СС Ю.
тези доп.Лісабонський договір – 10 років після набуття чинності. Що …, 2019
2019
Громадянська активність студентської молоді як основа формування громадянського суспільства
СС Ю.
Міжнародна науково-методична конференції «Ольвійській форум: Залучення …, 2019
2019
Формування культури безпеки у населення України
ССЮПЮ В
Збірка тез наукових доповідей Проблематика надзвичайних ситуацій виробничого …, 2019
2019
The role of personality oriented technologies in the professional and practical training of future social workers
OF Svitlana Surgova
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied …, 2019
2019
Ортобіоз як безпековий аспект успішної діяльності соціальних працівників в умовах європейської інтеграції
СІС С. Ю. Сургова
Міжнародна конференція "Ольвійський форум 2018", 100-102, 2018
2018
Велнес-консультування в роботі з клієнтами похилого віку
СС Ю.
IV Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна робота: становлення …, 2018
2018
Ортобіотика як здоров'язберігаюча технологія навчання майбутніх соціальних працівників
СС Ю.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 150 …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20