Подписаться
Світлана Сургова / Svitlana Surgova
Світлана Сургова / Svitlana Surgova
Petro Mohyla Black Sea National University / Чорноморський національний університет ім. П. Могили
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників у вищому навчальному закладі
СЮ Сургова
Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спец 13 (05), 2012
142012
Превенция—актуальное направление в профессиональной подготовке социальных работников
СЮ Сургова, НВ Столярчук
Studia Humanitatis, 4, 2015
72015
Державна політика у сфері подолання та протидії насильству в сім’ї: досвід України та Ізраїлю
S Surgova, O Faichuk
Public Administration and Regional Development, 816-836, 2020
52020
Толерантність як професійно важлива якість майбутніх соціальних працівників, які здійснюють превентивну діяльність
СЮ Сургова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2014
52014
Розвиток особистісних якостей студентів інженерних спеціальностей у процесі професійної підготовки
СЮ Сургова
Наукові праці Чернігівського держ. ун-ту імені Петра Могили.–2006.–Вип 33, 84-88, 2006
42006
VO Sukhomlynsky Educational System as a Forming Basis for Personality Moral Qualities (On the Occasion of the 100th Birthday)
S Surgova, O Faichuk
Педагогика 92 (4), 569-577, 2020
32020
Використання ділової гри в процесі формування творчої особистості майбутніх соціальних працівників
СЮ Сургова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
32018
Методика визначення особистісного компоненту готовності до превентивної діяльності майбутнього соціального працівника
СЮ Сургова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
32017
Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності
СЮ Сургова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
32016
Збагачення змісту професійно-практичної підготовки майбутніх соціальних працівників положеннями превентивної діяльності
СЮ Сургова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
32014
Формування готовності до превентивної діяльності студентів політехнічного інституту як соціальна-педагогічна проблема
СЮ Сургова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
32010
Використання інтерактивних технологій в процесі формування готовності до превентивної діяльності студентів політехнічного інституту
СЮ Сургова
Науковий вісник МДУ: зб. наук. пр.–Миколаїв, 211, 2007
32007
Целе-мотивационный компонент готовности будующих социальных работников к превентивной деятельности: результаты диагностического исследования
СЮ Сургова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
22015
Рoзвиток управлінських якостей майбутніх соціальних працівників шляхом впровадження превентивної системи виховання
СЮ Сургова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
22014
Сутність і зміст готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників
СЮ Сургова
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
22014
STATE POLICY OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN AS A SOCIAL SAFETY FACTOR: HISTORICAL EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES FROM THE 17th to 21th CENTURIES.
S Surgova, O Faichuk
Public Administration and Regional Development, 752-770, 2021
12021
Особливості організації та проведення психолого-педагогічної практики майбутніх філологів за умов дистанційного навчання
СС Юріївнв, ФО Леонідфівна
Педагогічні науки, 87-93, 2020
1*2020
State policy in the field of overcoming and countering domestic violence: the experience of Ukraine and Israel
S Surgova, O Faichuk
Public Administration and Regional Development, 816-836, 2020
12020
Соціальний інтелект як провідна професійна якість соціального працівника
СЮ Сургова
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 75-78, 2014
12014
ПІДВИШЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ІВ Манькусь, СЮ Сургова
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 1 (4), 93-100, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20