Follow
Мальчикова Д.С., Daria Malchykova
Мальчикова Д.С., Daria Malchykova
Kherson state university; Херсонський державний університет
Verified email at ksu.ks.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики: навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ВВ Яворська
Херсон: Олді-плюс, 318, 2015
85*2015
в епіцентрі просторових змін: монографія/за ред
У Україна
К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ: Видавництво Фенікс, 2017
69*2017
Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): Навчальний посібник
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС 112, 2007
48*2007
Anthropogenic transformation of hydrological regime of the Dnieper river
VI Pichura, DS Malchykova, PA Ukrainskij, IA Shakhman, ...
Indian Journal of Ecology 45 (3), 445-453, 2018
412018
Методологичні засади геопланування регіону
ОГ Топчієв, Д Мальчикова, АМ Шашеро, АГ Топчиев, ДС Мальчикова, ...
29*2010
Планування територій: Навч. посіб
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова
Херсон: Грінь ДС, 2014
28*2014
Географiя Херсонщини
МДС Пилипенко ІО (керівник)
Херсон, ПП Вишемирський ВС, 2007.–221 с, 2007
24*2007
Використання ГІС/ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону
ДС Мальчикова
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 123-128, 2010
19*2010
Публічний імідж географії в контексті трансформації стандартів базової середньої освіти: досвід України і світу
ДС Мальчикова, КВ Мезенцев
Український географічний журнал 1 (117), 53-63, 2022
16*2022
Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області)
Д Мальчикова
КТТФ" Тімекс", 2003
15*2003
Academic solidarity and digitization: Management of a displaced university
O Spivakovsky, S Omelchuk, D Malchykova, A Tsapiv, O Lemeshchuk
Problems and Perspectives in Management 21 (2), 40-51, 2023
142023
Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська
Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2018
14*2018
Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні: монографія
ДС Мальчикова
Херсон: Грінь ДС 361, 2014
14*2014
Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація
ДС Мальчикова
Український географічний журнал, 23-29, 2012
14*2012
Методологічні засади географії
ОГ Топчієв, ІО Пилипенко, ВВ Яворська, ДС Мальчикова
Одеса: Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
132019
Integrated coastal zone management: Restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform
D Malchykova, I Gukalova, N Omelchenko, H Napadovska
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (5.1), 407-414, 2019
132019
Вступ до фаху: географія і суспільство
ІВ Гукалова, ДС Мальчикова
Навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015
12*2015
Планирование территорий и функции сельской местности: общественно-географический анализ
ДС Мальчикова
Географический вестник, 47-53, 2014
12*2014
Методи та методики суспільно-географічних досліджень: навчальний посібник
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2009
11*2009
Institutional policies on artificial intelligence in university learning, teaching and research
OV Spivakovsky, SA Omelchuk, VV Kobets, NV Valko, DS Malchykova
Information Technologies and Learning Tools 97 (5), 181-202, 2023
92023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20