Подписаться
Мальчикова Д.С., Daria Malchykova
Мальчикова Д.С., Daria Malchykova
Kherson state university; Херсонський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ВВ Яворська
Херсон: Олді-плюс, 158-169, 2015
106*2015
Географiя Херсонщини
МДС Пилипенко ІО (керівник)
Херсон, ПП Вишемирський ВС, 2007.–221 с, 2007
93*2007
в епіцентрі просторових змін: монографія/за ред
У Україна
К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ: Видавництво «Фенікс, 2017
76*2017
Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): Навчальний посібник
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС 112, 2007
56*2007
Вступ до фаху: географія і суспільство. Навч. посіб.
ІВ Гукалова, ДС Мальчикова
Херсон: ОЛДІ-Плюс 268, 34, 2015
452015
Anthropogenic transformation of hydrological regime of the Dnieper river
VI Pichura, DS Malchykova, PA Ukrainskij, IA Shakhman, ...
Indian Journal of Ecology 45 (3), 445-453, 2018
432018
Планування територій
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова
41*2014
Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля: навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська
Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2018
372018
Методи та методики суспільно-географічних досліджень: Навчальний посібник.
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2009
37*2009
Методологичні засади геопланування регіону
ОГ Топчієв, Д Мальчикова, АМ Шашеро, АГ Топчиев, ДС Мальчикова, ...
34*2010
Методологічні засади географії: підручник
ОГ Топчієв, Д Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська, ВВ Яворская
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
332019
Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області)
Д Мальчикова
КТТФ" Тімекс", 2003
27*2003
Використання ГІС/ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону
ДС Мальчикова
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 123-128, 2010
25*2010
Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні: монографія
ДС Мальчикова
Херсон: Грінь ДС, 2014
24*2014
Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems
DS Malchykova, AA Ponomareva, RS Molikevych
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2015
232015
Концепція довкілля-сучасний напрям інтеграції природничо-та суспільно-географічних досліджень
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська
Український географічний журнал, 64-70, 2017
20*2017
Публічний імідж географії в контексті трансформації стандартів базової середньої освіти: досвід України і світу
ДС Мальчикова, КВ Мезенцев
Український географічний журнал 1 (117), 53-63, 2022
19*2022
Імітаційні та ігрові STEM-технології і практики на уроках природничо-математичного циклу
ДС Мальчикова, РС Молікевич, ІС Саф’яник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2021
19*2021
Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація
ДС Мальчикова
Український географічний журнал, 23-29, 2012
18*2012
Географічні засади розроблення і ведення кадастру сільськогосподарських земель
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова
Український географічний журнал, 38-45, 2002
172002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20