Тетяна Кротова
Тетяна Кротова
професор кафедри художнього моделювання костюма КНУТД
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні тенденції у дизайні одягу та їх відображення в освітньому процесі
ІА Гардабхадзе, ТФ Кротова
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство, 39-46, 2010
162010
Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу
ТФ Кротова
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00. 02./ТФ …, 2004
52004
Етно-мотиви і класичні форми в костюмі: свобода перевтілень і межа стилю [Електронний ресурс]
ТФ Кротова
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/3961/2/T_Krotova_MK_T ext. pdf, 0
4
DESIGN OF FASHION CLOTHING ON THE BASISOF PARAMETRIC DESIGN PRINCIPLES
МВ Колосніченко, НВ Чупріна, ТФ Кротова, ТМ Олішевська
Art and Design, 129-141, 2020
2020
Проектування асортиментного ряду творчої колекції молодіжного одягу на основі вивчення та аналізу стилю футуризм
ТФ Кротова, ТІ Ніколаєва, ІІ Козенко
Технології та дизайн, 2020
2020
Проектування модного одягу на основі принципів параметричного дизайну
МВ Колосніченко, НВ Чупріна, ТФ Кротова, ТМ Олішевська
Art and Design, 2020
2020
INNOVATION OF PRACTICAL TRAINING FOR CLOTHING DESINGERS ON THE BASIS OF RESEARCH OF FORMING HISTORICAL COSTUME
ТВ Ніколаєва, ІВ Давиденко, АІ Баранова, ТФ Кротова
Art and Design, 125-135, 2019
2019
Дизайн-проектування сучасних суконь з оздобленням з урахуванням властивостей тканин
КЛ Пашкевич, ОВ Єжова, ТФ Кротова, НД Креденець, Ц Лю, ІЯ Фесюк
Art and Design, 2019
2019
DESIGN-PROJECTION OF MODERN DRESSES WITH FINISHING, CONSIDERING THE PROPERTIES OF FABRICS
КЛ Пашкевич, ОВ Єжова, ТФ Кротова, НД Креденець, Л Цзянсінь, ...
Art and Design, 79-90, 2019
2019
Інновації практичної підготовки фахівців з дизайну одягу на основі дослідження формоутворення історичного костюма
ТВ Ніколаєва, ІВ Давиденко, АІ Баранова, ТФ Кротова
Art and Design, 2019
2019
Підходи до дизайну одягу в контексті етичної моди
АМ Векліч, РВ Корсінов, ТФ Кротова, КЛ Пашкевич
Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу, 2019
2019
THE ANTIQUITY AND THE RENAISSANCE CANONS AS THE BASIS OF THE TECTONIC STRUCTURE OF THE CLASSICAL SUIT
ТФ Кротова
Art and Design, 83-94, 2018
2018
Перспективи апсайклінгу автентичного текстилю в дизайні
Т Кротова, ІВ Давиденко
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
Канони античності й відродження як основа тектонічного строю класичного костюма
ТФ Кротова
Art and Design, 2018
2018
«ОДЕЖДА, СКРОЕННАЯ ИНДИВИДУУМОМ ДЛЯ ИНДИВИДУУМА ИНДИВИДУАЛЬНО», ИЛИ ВСТРЕЧА С СЭВИЛ РОУ
ТФ Кротова
Дизайн. Материалы. Технология, 61-68, 2014
2014
Формування ідентичності американської моди на межі ХІХ–ХХ століть
ТФ Кротова
Мистецтвознавчі записки, 170-177, 2013
2013
Повсякденна мода у живописі і графіці доби модерну
ТФ Кротова
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 239-246, 2013
2013
Історичні передумови зародження англійського національного стилю в костюмі на межі XVIII–XIX ст.
Т КроТова
Вісник Львівської національної академії мистецтв, 118-133, 2013
2013
Трансформація форм англійського костюма в творчості Г. Шанель
ТФ Кротова
Вісник Міжнародного слов'янського університету. Сер.: Мистецтвознавство, 71-81, 2013
2013
МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ЖІНОЧОГО КОСТЮМА У КОНТЕКСТІ ПРАКТИЦИЗМУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОДИ КІНЦЯ XIX століття
T Krotova
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 133-138, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20