Ковалик Андрій Петрович
Title
Cited by
Cited by
Year
Осложнения во время аденотомии и непосредственно после операции
ГС Протасевич, АП Ковалик, ЕВ Глух
Вестник оториноларингологии 5, 53-56, 2001
72001
Мікрофлора слизової оболонки гортані здорових осіб і хворих з її рубцевим стенозом
АП Ковалик
Інфекційні хвороби, 2009
42009
Реконструктивнi операцiї у хворих на деформацiю перегородки носа з порушеннями його функцiй
АП Ковалик
32005
Анестезия ультракаином при подслизистой резекции перегородки носа
ГС Протасевич, ИА Гавура, АП Ковалик
Вестн. оториноларингол, 41-43, 2001
22001
Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушеннями його функцій
АП Ковалик
Тернопіль, 2005.—18 с, 0
2
Аденоїдні вегетації у дорослих
АП Ковалик, ІВ Мальована, ГС Протасевич, ВВ Ніколов, АО Яшан
Ринологія, 2014
12014
Мікрофлора слизової оболонки гортані у хворих на неспецифічну постінтубаційну гранульому гортані
АП Ковалик, ПВ Ковалик
Вісник наукових досліджень, 81-84, 2017
2017
Микрофлора слизистой оболочки гортани у здоровых людей и больных с неспецифической постинтубационной гранулемой гортани
АП Ковалик
Вестник оториноларингологии 80 (5), 34-37, 2015
2015
Антибiотикочутливiсть кокової мiкрофлори, видiленої iз слизової оболонки гортанi у здорових осiб i хворих на набряково-полiпозний ларингiт
НП Ковалик, АП Ковалик, ТВ Антонiв
Вісник наукових досліджень, 58-60, 2011
2011
АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ КОКОВОЇ МІКРОФЛОРИ, ВИДІЛЕНОЇ ІЗ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ У ЗДОРОВИХ ОСІБ І ХВОРИХ НА ЇЇ РУБЦЕВИЙ СТЕНОЗ
АП Ковалик
Інфекційні хвороби, 2011
2011
Віддалені результати хірургічної реабілітації хворих на рубцево-паралітичний стеноз гортані
АП Ковалик, ПВ Ковалик
Шпитальна хірургія, 75-77, 2011
2011
Наш досвід лікування хворих на хронічний гіперпластичний ларингіт
НП Ковалик, АП Ковалик, ТВ Антонів
Вісник наукових досліджень, 78-79, 2010
2010
Віддалені результати хірургічного лікування хворих на паралітичний стеноз гортані з однобічним анкілозом перснечерпакуватого суглоба
АП Ковалик
Шпитальна хірургія, 97-98, 2010
2010
Віддалені результати лікування хворих на набряково-поліпозний ларингіт
НП Ковалик, АП Ковалик
Шпитальна хірургія, 79-80, 2010
2010
Хронічний набряково-поліпозний ларингіт
АП Ковалик
Вісник наукових досліджень, 45-46, 2009
2009
Особливостi реоперативних втручань з приводу деформацiї перегородки носа [и др.]. Мат. 10 зїзду оториноларингологiв України
ГС Протасевич, АП Ковалик, ПВ Ковалик
Матерiали 10 з" зду оториноларингологiв Украни.-Судак, 22-25 травня, 137, 2005
2005
Ускладнення контохомії
ГС Протасевич, ПВ Ковалик, АП Ковалик, ОВ Говда, ЄВ Глух
Вісник наукових досліджень, 42-44, 2000
2000
Постінтубаційні неспецифічні гранульоми гортані
АП КОВАЛИК, ВФ АНТОНІВ, НП КОВАЛИК
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ, 81, 0
МЕТОДИКА ТА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗНЕБОЛЕННЯ УЛЬТРАКАЇНОМ І НОВОКАЇНОМ ПРИ ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
ІВ МАЛЬОВАНА, АП КОВАЛИК, ВВ НІКОЛОВ, ОІ ЯШАН, ...
ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ МЕЗОТИМПАНІТ З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЗАДНІХ КІНЦІВ НИЖНІХ НОСОВИХ РАКОВИН
ГС ПРОТАСЕВИЧ, ОІ ЯШАН, ЮМ АНДРЕЙЧИН, АП КОВАЛИК, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20