Ольга Ковальчук
Ольга Ковальчук
Західноукраїнський національний універсистет
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Обчислення з λ-матрицями
МО Недашковський, ОЯ Ковальчук
К.: Наук. думка, 2007
552007
Mathematical modeling of sustainable development. Monograph
O Kovalchuk
7*2017
Predictive model of global human development: an econometric approach
O Lyashenko, O Kovalchuk
Ukrainian Journal of Applied Economics 1 (2), 73-85, 2016
72016
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
ОМ Ляшенко, ОЯ Ковальчук
Український журнал прикладної економіки, С. 73–85., 2016
72016
Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії
ВП Марценюк, РБ Ладика, ОЯ Ковальчук
Вісник Харківського Національного університету, 71–80, 2003
62003
Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток
О Ковальчук, Н Стрельбіцька, А Слободян
52017
Математичне моделювання та прогнозування міжнародних відносин. Підручник
ОЯ Ковальчук
32019
Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах: навч. посіб.
ОЯ Ковальчук
ТНЕУ, 2016
32016
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу Статистичний аналіз даних
О Ковальчук
ТНЕУ, 2015
32015
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу Інтелектуальний аналіз даних
О Ковальчук
ТНЕУ, 2014
32014
Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції
ОЯ Ковальчук, ММ Бубняк
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 482-488, 2010
32010
Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медично діагностики
ВП Марценюк, НО Кравець, ОЯ Ковальчук
32002
Впровадження проблемно-орієнтованого навчання при вивченні дисцпліни Логіка студентами юридичних спеціальностей
ОЯ Ковальчук, РІ Іваницький
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні ІТ та інноваційні…, 2020
22020
Ключові компетентності майбутнього: завдання сучасної освіти
РІ Іваницький, ОЯ Ковальчук
ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція Сучасні інформаційні…, 2019
22019
Foreign direct investments and their impact on economic development
OY Kovalchuk, NY Strelbitska, AY Slobodian
Молодий вчений, 602, 2017
22017
Математичне моделювання сталого розвитку монографія
О Ковальчук
ТНЕУ, 2017
22017
Analysis of sustainable development of EU-28 countries In key dimensions
O Kovalchuk, M Masonkova
Economy and society: modern foundation for human development, 244-246, 2016
22016
Факторний аналіз тіньової економіки країн-членів ЄС
ОЯ Ковальчук, НЄ Стрельбіцька, РБ Сороківська
Бізнес Інформ, С. 108–114, 2016
22016
Економічна ефективність використання розкидачів мінеральних добрив
ОЯ Ковальчук, ГІ Сало, ГЯ Сліпець
Техніка і технології АПК, 27-29, 2012
22012
Решение матричных уравнений ветвящимися цепными дробями
ОЯ Ковальчук, НА Недашковский
Кибернетика и системный анализ, 22-33, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20