Ольга Ковальчук
Ольга Ковальчук
Західноукраїнський національний універсистет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обчислення з λ-матрицями
МО Недашковський, ОЯ Ковальчук
К.: Наук. думка, 2007
502007
Mathematical modeling of sustainable development. Monograph
O Kovalchuk
7*2017
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
ОМ Ляшенко, ОЯ Ковальчук
Український журнал прикладної економіки, С. 73–85., 2016
62016
Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії
ВП Марценюк, РБ Ладика, ОЯ Ковальчук
Вісник Харківського Національного університету, 71–80, 2003
62003
Математичне моделювання та прогнозування міжнародних відносин. Підручник
ОЯ Ковальчук
52019
Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток
О Ковальчук, Н Стрельбіцька, А Слободян
52017
Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах: навч. посіб.
ОЯ Ковальчук
ТНЕУ, 2016
52016
Predictive model of global human development: an econometric approach
O Lyashenko, O Kovalchuk
Ukrainian Journal of Applied Economics 1 (2), 73-85, 2016
4*2016
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Статистичний аналіз даних»
О Ковальчук
ТНЕУ, 2015
3*2015
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Інтелектуальний аналіз даних»
О Ковальчук
ТНЕУ, 2014
3*2014
Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції
ОЯ Ковальчук, ММ Бубняк
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 482-488, 2010
32010
Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медично діагностики
ВП Марценюк, НО Кравець, ОЯ Ковальчук
32002
Математичне моделювання сталого розвитку монографія
О Ковальчук
ТНЕУ, 2017
22017
Факторний аналіз тіньової економіки країн-членів ЄС
ОЯ Ковальчук, НЄ Стрельбіцька, РБ Сороківська
Бізнес Інформ, С. 108–114, 2016
22016
Про стійкість розв’язків математичної моделі імунного захисту
ВП Марценюк, ОЯ Ковальчук, АІ Куляс
Інститут кібернетики ім. ВМ Глушкова НАН України, 2003
22003
Про нелінійну динамічну систему реконструкції кісткової тканини
ВП Марценюк, ІВ Жулкевич, ОЯ Ковальчук
Вісник Київського національного університету, 292–298, 2001
22001
Modelling Factors Connected with the Effect of International Migration for Security and Economy
K Berezka, O Kovalchuk
Econometrics. Advances in Applied Data Analysis 23 (4), 38-50, 2019
12019
Ключові компетентності майбутнього: завдання сучасної освіти
РІ Іваницький, ОЯ Ковальчук
ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні …, 2019
12019
Climatic weapon – instrument of big politics
OY Kovalchuk, MM Masonkova
Young 1 (65), 315-320, 2019
12019
Analysis of sustainable development of EU-28 countries In key dimensions
O Kovalchuk, M Masonkova
Economy and society: modern foundation for human development, 244-246, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20